Zoek in de site...

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie (OLC) van de Radboud Docenten Academie bestaat uit een viertal opleiders (inclusief een voorzitter) en een gelijk aantal studenten. De opleiders maken doorgaans vast onderdeel uit van de OLC, de studentvertegenwoordiging wisselt elk jaar. De OLC geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directe van de Radboud Docenten Academie over de Eenjarige Educatieve Master en over de Educatieve Minoren. Dit maakt de OLC van de Radboud Docenten Academie uniek: studenten kunnen bijvoorbeeld voor maximaal één jaar lid zijn van de OLC. Tegelijkertijd gaat de OLC over verschillende opleidingen (voltijd, deeltijd) en over alle schoolvakken.

De commissie heeft als taak om de kwaliteit van het onderwijs in al haar facetten te bewaken. Daartoe bespreekt de OLC de resultaten van de halfjaarlijkse studentevaluaties, waarin het curriculum en de docenten worden geëvalueerd. Dit wordt gedaan vanuit de volgende visie: “samen maken we goed onderwijs”. Ook wordt er niet gekeken naar persoonlijke situaties, maar vooral naar algemene, breed geobserveerde aandachtspunten. En deze kunnen zowel positief (wat moeten we absoluut behouden) als minder positief zijn (wat kunnen we verbeteren).

De OLC wordt in een vroeg stadium op de hoogte gebracht over ontwikkelingen in het curriculum, en praat daar actief over mee. Uiteindelijk wordt bij alle grote veranderingen de OLC om advies gevraagd. Daarnaast kan de commissie over allerlei zaken ook ongevraagd advies uitbrengen. De OLC heeft adviesrecht over het onderwijs- en examenreglement, de OER.

De OLC is voor elke student toegankelijk om vragen, opmerkingen, suggesties en eventueel spanningen of klachten te delen die over de kwaliteit van het onderwijs gaan. Er is een algemeen emailadres waar de OLC op bereikbaar is: opleidingscommissie@docentenacademie.ru.nl. De voorzitter van de OLC beheert dit emailadres. Binnenkomende berichten worden vertrouwelijk behandeld.