Zoek in de site...

Soepel van start met je opleiding Tweejarige Master


Start van je opleiding

Welkom bij de Tweejarige Educatieve Master! We starten de opleiding met de Master Welcome Day op donderdag 31 augustus. Van 10:00 tot 12:30 uur is er een facultaire informatiesessie voor studenten die nog niet bekend zijn op de Radboud Universiteit.

Vanaf 13:00 uur zul je kennismaken met je medestudenten tijdens het opleidingsspecifieke programma. Hier krijg je o.a. meer informatie over hoe de opleiding in elkaar zit en de start van de stage. We sluiten de dag af met een gezellige borrel in het Cultuurcafé. Bekijk het volledige programma hier.

Kom je van een andere universiteit? Dan raden we je sterk aan om ook mee te doen met het facultaire deel van het programma, omdat daar informatie besproken wordt die erg belangrijk is voor een goede start van je opleiding aan de Radboud Universiteit.

Op maandag 4 september is er naast de eerste colleges ook een kennismakingslunch voor alle studenten van de Tweejarige Educatieve Master, docenten, opleiders en coördinatoren. De locatie wordt bekend gemaakt op deze pagina dus houd die goed in de gaten!

Start van je stage

Een onderdeel van de opleiding is het lopen van een stage op een middelbare school. Inmiddels zijn vrijwel alle studenten geplaatst en hebben vrijwel alle studenten die vanaf september ’23 stage gaan lopen bericht gehad over de stageschool.

Na 4 september start je officieel met je stage. Voor die tijd heb je waarschijnlijk al wel kennisgemaakt op je stageschool. Sommige scholen nodigen hun stagiairs bijvoorbeeld uit voor centrale bijeenkomsten (startbijeenkomst, rondleiding in de school, kennismaking met docenten, etc.). We moedigen je aan om aan dit soort activiteiten deel te nemen en je begeleider(s) voor 4 september al eens te zien en/of spreken. Het is niet de bedoeling dat je vóór de start van je opleiding al met onderwijsactiviteiten begint (bijv. meelopen in een klas). Hiervoor krijg je handvatten en opdrachten in de colleges die je gaat volgen.

De dinsdag en donderdagochtend zijn gereserveerd voor de begeleide stage. De donderdagmiddag komt daarbij tijdens de zelfstandige stage. NB: voor Biologie gaan we een pilot uitvoeren waarin studenten op dinsdag en woensdag stagelopen. Tijdens het kennismakingsgesprek met je stageschool spreek je zelf hoe deze dagen worden ingevuld.

Voordat je start met stage raden we je aan om de cursushandleiding te lezen, die op Brightspace komt te staan. Ook zijn er stagewijzers beschikbaar voor werkplekbegeleiders en schoolopleiders. Deze vind je op onze website.

Vragen over stageplaatsing?

Indien je toch nog vragen hebt, dan is Esmée Bruggink, de stageplaatsingscoördinator van de Radboud Docenten Academie bereikbaar per e-mail.

Praktische zaken: inschrijven, studieprogramma, rooster

Inschrijven voor cursussen doe je in OSIRIS. We willen benadrukken dat je hier zelf voor verantwoordelijk bent (inschrijven voor zowel de cursussen als de tentamens gaat niet automatisch). Doe dit zo snel mogelijk, want de cursusinschrijving is ook gekoppeld aan Brightspace, waarop belangrijke informatie over je cursus verschijnt. Masterstudenten mogen zich tot en met eind augustus inschrijven (controleer eind september goed of je cursus- en tentameninschrijvingen op orde zijn).

Je bent als student dus zelf verantwoordelijk voor het op tijd in- en uitschrijven voor vakken en toetsen via OSIRIS. Als je een vak toevoegt aan je persoonlijk rooster, ben je niet automatisch ingeschreven via OSIRIS. Dit zijn aparte handelingen. Houd je rooster altijd goed in de gaten i.v.m. eventuele wijzigingen. Hulp nodig met inschrijven? Neem dan contact op met het Studenten Informatie Punt (STIP) van de faculteit behorend bij het vak waarbij je problemen hebt. Let op:

 • Als je onverhoopt niet kan deelnemen aan een tentamen, schrijf je dan uiterlijk één week voor de betreffende datum uit via Osiris. Doe je dit niet, dan wordt er een ‘niet deelgenomen’ (ND) geregistreerd. Dit kan gevolgen hebben voor je judicium.
 • Als je binnen vijf werkdagen voorafgaand aan het tentamen ziek wordt, meld je dan bij het STIP van de faculteit waar het tentamen plaatsvindt.

Op deze pagina’s vind je het antwoord op vragen over o.a.: je inschrijving, je studieprogramma, je rooster en het bestellen van studieboeken. Elke faculteit heeft ook een studentenbalie waar je per e-mail of via de website vragen kan stellen. Een overzicht van de gegevens van de verschillende faculteiten vind je hier. Het is belangrijk om deze informatie te raadplegen omdat de richtlijnen per faculteit iets kunnen afwijken. Als student ben je er zelf voor verantwoordelijk dat je je bijv. op tijd inschrijft voor cursussen en tentamens. Op de Studentenportal vind je nog meer informatie over de Radboud Universiteit en de opleiding.

We begrijpen dat de hoeveelheid trajecten en faculteiten verwarrend kan zijn. Daarom hebben we op deze pagina uitgelegd hoe je in het persoonlijk rooster je eigen specialisatie en jaarlaag kan aanvinken om wat overzicht te creëren.

Studenten met een functiebeperking die in aanmerking willen komen voor bijzondere voorzieningen bij het studeren, zoals een alternatieve werkvorm of extra tijd, moeten dit z.s.m. aanvragen via de studentendecaan.

Belangrijke informatie over specifieke cursussen

In de studiegids (Talen | Maatschappij | Bèta) kun je jouw studieprogramma raadplegen inclusief cursusbeschrijvingen. Voor een aantal cursussen vind je hieronder wat extra informatie. Op basis van de studiegids kun je je via OSIRIS inschrijven voor de cursussen die starten in semester 1. Doe dit zodra je toegang hebt tot de Radboud systemen. De nieuwe studiegidsen en roosters voor semester 1 worden op 1 juli gepubliceerd. Op 1 december volgen de roosters voor semester 2.

Studenten van de opleiding Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen (TCW) vullen minimaal 5 EC van hun keuzecursussen met MasterLanguage aanbod. MasterLanguage hanteert een afwijkende procedure wat betreft tijdstip en inschrijving van cursussen, kijk dus goed wanneer je je moet inschrijven. De meeste studenten volgen hun MasterLanguage cursus in semester 1, maar studenten met vrijstellingen die traject A volgen kunnen zelf kiezen wanneer ze MasterLanguage-onderwijs volgen.

Op de hoogte blijven

Vanaf eind augustus is het belangrijk een aantal andere kanalen in de gaten te houden om op de hoogte te blijven.

 • Brightspace is de digitale leeromgeving van de Radboud Universiteit, waarop alle informatie wordt geplaatst voor de cursussen die je volgt, zoals studiehandleidingen, opdrachten etc.
 • Alle belangrijke mededelingen vanuit de universiteit en de opleiding worden vanaf 31 augustus naar je verstuurd op je Radboud e-mailadres (naam@ru.nl). Het is belangrijk dat je zelf ook communiceert vanuit je @ru.nl mailadres.
 • Op Instagram worden ook algemene berichten geplaatst over de universiteit. Maak je gebruik van Instagram, volg dan bijvoorbeeld: @Radboud_Uni, @radbouddocentenacademie, @radboudfftr, @radboudfacultyofarts, @radboudnsm, @radboudscience

Studieadviseur

Elke opleiding heeft een studieadviseur, die voorlichting geeft over het studieprogramma en je adviseert bij het maken van belangrijke keuzes tijdens de studie. De studieadviseur heeft een vertrouwensfunctie.

Je kunt bij je studieadviseur terecht voor de volgende zaken:

 • de opzet van de studie; hoe zit het studieprogramma in elkaar;
 • je studiekeuze; mocht je je onverhoopt niet op de juiste plek voelen;
 • de invulling van je minoren;
 • je studieplanning; bijvoorbeeld wanneer je naar het buitenland wilt;
 • studeerproblemen, zoals tentamenstress, studievaardigheden of motivatie;
 • voorzieningen bij studievertraging door ziekte of andere bijzondere omstandigheden;
 • de keuze voor een masterprogramma;
 • je oriëntatie op de arbeidsmarkt als het einde van je studie in zicht komt.
 • Je met een vraag of probleem zit en je weet niet zo goed bij wie je terecht kan.

Via deze pagina kun je contact opnemen met Kim Oyen, de studieadviseur voor de specialisaties in de Taal- en Cultuurwetenschappen en Mens- en Maatschappijwetenschappen en met Rosa van Heesch, studieadviseur voor de specialisaties in de Bètawetenschappen.

Over de Tweejarige Educatieve Master

De Tweejarige Educatieve Master is een interfacultaire opleiding. Als student van een Tweejarige Educatieve Master kom je daarom in aanraking met verschillende onderdelen van de universiteit. Het is belangrijk om je te realiseren dat je in de basis studeert aan een van de faculteiten.

 • Faculteit der Letteren (LET-…) > Nederlands, Engels, Spaans, Grieks en Latijn, Frans, Duits, Geschiedenis en Kunstgeschiedenis/CKV
 • Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FTR-…) > Filosofie en Godsdienst en Levensbeschouwing
 • Faculteit der Managementwetenschappen (MAN-…)> Aardrijkskunde en Maatschappijleer
 • Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (NWI-…) > Biologie, Informatica, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde

De faculteit is jouw landingsplek binnen de universiteit en je zult hoofdzakelijk de procedures en richtlijnen van jouw faculteit moeten volgen (denk aan cursusinschrijving, tentamens en diploma-aanvraag). De Faculteit der Letteren is de penvoerder van onze opleiding en komt in sommige gevallen extra in beeld – zoals bij het overkoepelende vak Academische en Professionele Ontwikkeling – maar ook bij het indienen van een verzoek bij de Examencommissie. Als gemene deler hebben alle studenten ongeacht het schoolvak dat jullie onderwijs volgen dat wordt aangeboden door de Radboud Docenten Academie. Dit is inclusief de stage. Specifiek voor die onderdelen van je opleiding volg je dus de informatie en gang van zaken zoals gecommuniceerd door de Radboud Docenten Academie.

 • Radboud Docenten Academie (RDA-…) > Voor het volgen van cursussen uit de pedagogisch-didactische lijn en de stages

Daarnaast heeft de Tweejarige Educatieve Master een eigen opleidingscommissie (OLC). De OLC, bestaande uit student- en docentleden, adviseert over belangrijke onderwijszaken van de opleiding met als doel de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. De studentenvertegenwoordiging wisselt jaarlijks. Wil jij jouw opleiding en medestudenten vertegenwoordigen in de medezeggenschap? Stuur voor meer informatie een vrijblijvende mail naar olc-eduma2@ru.nl!