Zoek in de site...

Is er nog aandacht voor het thema Onderwijs & Samenleving?

Datum bericht: 26 juni 2019

Onze collega Jeroen Imants presenteert donderdag 27 juni 2019 tijdens de Onderwijs Research Dagen in de divisiesessie Beleid & Organisatie de resultaten van de inventarisatie die hij heeft gedaan onder Nederlandse universiteiten.

Onderwijsonderzoek binnen de thema's Beleid & Organisatie en Onderwijs & Samenleving geeft de samenleving veel inzicht op onderzoeksvragen zoals de gelijkheid van kansen voor leerlingen in het onderwijs en de rol die een docent daarbij speelt. Of hoe we ervoor kunnen zorgen dat het beroep van docent aantrekkelijk blijft en er genoeg docenten zijn.

De afgelopen jaren lijkt het erop dat er binnen Nederlandse universiteiten minder aandacht is voor onderzoeksvragen die bovengenoemde thema's raken. Met steun van NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) onderzocht Jeroen deze ontwikkeling. Dit en nog veel meer informatie over de ontwikkelingen in het onderwijs en onderwijsonderzoek krijg je tijdens ORD 2019.