Zoek in de site...

Amber op expeditie

Datum bericht: 8 juli 2019

Onze collega Amber Walraven is onlangs gestart als teamlid van de Expeditie Lerarenagenda 2019-2022.

Samen met zes andere expeditieleden schrijft ze de komende maanden aan een onderzoeksplan over:

  • toekomstbestendig leraarschap
  • anders opgeleide leraren en gedifferentieerde onderwijsteams
  • opleiden en professionaliseren: van institutionele barrières naar vitale coalities.

Nadat het onderzoeksplan is goedgekeurd, start fase 2: het uitvoeren van het onderzoek.

iStock-985169656

Opleiden en onderzoeken
We zijn erg enthousiast dat Amber deel uitmaakt van deze expeditie. De thema’s van de expeditie sluiten goed aan bij onze visie over het leren en opleiden van docenten. Daarnaast heeft het veel raakvlakken met ons onderzoeksprogramma ‘cultivating creativity in education’. Dit gaat over hoe het cultiveren van creativiteit het onderwijs kan beïnvloeden en veranderen. In dit onderzoeksprogramma werken onderzoekers en vakdidactici nauw samen met scholen in het voortgezet onderwijs om nieuwe lesmethoden en middelen te ontwikkelen. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling en vernieuwing van het voortgezet onderwijs.

Meer informatie
Op onze website kun je meer lezen over de programma’s en projecten van ons onderzoeksprogramma. Wil je meer weten over deze expeditie? Lees dan verder op de website van NRO.