Zoek in de site...

Creativiteit in Adolescentiefase

Datum bericht: 14 september 2020

Onze collega's Paulien Meijer en Petrie van der Zanden hebben samen met Ronald A. Beghetto een reviewstudie uitgevoerd om meer zicht te krijgen op de factoren die bijdragen aan de creativiteit in de adolescentiefase.

Zo stellen zij in dit artikel:
'Naast individuele factoren en steun van ouders speelt het onderwijs een belangrijke rol in het stimuleren van creativiteit bij adolescenten. Door een veilige sfeer in de klas te creëren, open te staan voor de ideeën van adolescenten, opdrachten te geven met open einden en een adequate balans te vinden tussen vrijheid en structuur kunnen docenten ruimte bieden voor creativiteit van adolescente leerlingen. Daarentegen kunnen de nadruk op gestandaardiseerde curricula, testen en academische prestaties ervoor zorgen dat er minder ruimte is voor creativiteit.

Opvallend is dat de meeste studies in de reviewstudie gekeken hebben hoe de sociale omgeving (bijv. een docent) van invloed is op de individuele creativiteit of hoe de sociale omgeving en het individu elkaar beïnvloeden. Om een nog rijker en meer ecologisch valide inzicht te krijgen in de factoren die creativiteit beïnvloeden is het raadzaam om vanuit een breder sociocultureel perspectief te kijken, waarin individuele, sociale en culturele invloeden op elkaar voortbouwen. Hiervoor zijn meer complexe en innovatieve onderzoeksdesigns nodig.'

Interesse in dit onderwerp? Bekijk het volledige artikel hier.