Zoek in de site...

Dudoc-Bèta: Lesgeven combineren met bèta-didactisch onderzoek

Datum bericht: 1 november 2021

Speel jij met het idee om promotieonderzoek doen? Wist jij dat je promotieonderzoek kunt combineren met jouw baan voor de klas? Wil jij als bèta-docent je onderwijs versterken door vakdidactisch onderzoek te doen?

Dudoc-Bèta stelt eerstegraads vo-docenten in de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, informatica en NLT (Natuur, Leven en Technologie) in de gelegenheid om naast hun baan als docent een promotieonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek is vakdidactisch van aard, op het snijvlak van onderwijsonderzoek en bèta vakinhoudelijk onderzoek.

Met de promotiebeurs van NRO kun je drie dagen per week onderzoek doen gedurende vier jaar. De Radboud Universiteit coördineert het programma en organiseert samen met de Dudoc-Bèta Programmaraad per cohort van laureaten activiteiten, in aanvulling op de begeleiding van de eigen begeleider. Jouw werkgever krijgt gedurende het onderzoek een subsidie om een vervanger aan te stellen.

Heb je een didactisch idee dat je wetenschappelijk binnen je lespraktijk nader zou willen onderzoeken, kijk voor meer informatie op NRO of neem contact op met onze collega dr. Roald Verhoeff. Hij begeleidt je graag bij het uitwerken van jouw ideeën en een mogelijke onderzoeksaanpak.

Wacht niet te lang, de deadline voor het indienen van aanvragen is 2 december 2021, om 14:00:00 CET.