Zoek in de site...

Leren in coronatijd - rapport voor VO-raad

Datum bericht: 15 januari 2021

Onze collega en universitair hoofddocent Femke Geijsel deed onderzoek naar leren in coronatijd, in opdracht van VO-raad, in samenwerking met KBA Nijmegen, e-Loo en Stichting OOK. In de laatste week voor kerst kwam er door de nieuwe lockdown extra veel druk op publicatie in de sector en dat is gelukt op donderdag 17 december. Lees hier het artikel over dit onderzoek op de website van de VO raad.

Een goede (thuis)werkplek en (individuele) aandacht voor hulpvragen van de vakdocent. Dit zijn belangrijke factoren om de leermotivatie bij leerlingen hoog te houden tijdens onderwijs op afstand. Gemiddeld genomen zijn de leerlingen tijdens de schoolgebouwsluiting in het voorjaar voldoende gemotiveerd geweest om thuis te leren, maar een forse groep leerlingen (27%) scoort lager op motivatie omdat ze geen goede thuisleerplek hebben. Ook de motivatie van havo- en vwo leerlingen in de bovenbouw vraagt extra aandacht in tijden van afstandsonderwijs.

Het onderzoek heeft er aan bijgedragen dat er in de huidige lockdown een bredere basis van 'kwetsbaarheid' wordt gehanteerd bij het toestaan van leerlingen om op school te komen werken in plaats van thuis, dan tijdens de eerste lockdown.
Op deze lijn is natuurlijk ook het vervolgonderzoek "Kansen in Crisis" gericht waar postdoctoraal onderzoeker Petrie van der Zanden de komende twee jaar aan verbonden is (i.s.m. UvA, VO-raad en BMC). De komende weken vindt er de eerste fase van dataverzameling plaats bij drie scholen in Nijmegen en drie in Amsterdam.

Lees het volledige onderzoeksrapport ‘Leren in coronatijd’ hier.

Bijlage bij het rapport ‘Leren in coronatijd’: