Zoek in de site...

Manieren om leerlingen te activeren

Datum bericht: 3 februari 2020

'Ons onderwijs is er nog op gericht om binnen de lijntjes te kleuren.' Stelt onze collega Ida Oosterheert in een artikel voor Radboud Recharge. Haar tip? 'Daag leerlingen ook uit om buiten de lijntjes te kleuren.'

Ida vertelt over de verschuiving van de behoeften van leerlingen en de samenleving: ‘In ons onderwijs hechten we veel waarde aan het beschikken over kennis, en dat is belangrijk, maar leerlingen en de samenleving hebben behoefte aan mensen die met die kennis kunnen werken. De vragen die we leerlingen voorleggen kennen doorgaans één antwoord, want dat is makkelijk te toetsen. Maar onze maatschappij vraagt steeds meer om mensen die uitdagingen aan kunnen waar meerdere antwoorden mogelijk zijn.’

Hoe je als docent een leeromgeving creëert waarin leerlingen een actieve rol in het leerproces spelen? Ida heeft vijf tips:

  1. Maak leerdoelen expliciet
  2. Activeer voorkennis
  3. Pas nieuwe kennis toe en stimuleer verbeeldingskracht
  4. Stel het leerproces centraal
  5. Creëer een veilige omgeving

Creatief denken, adequate oplossingen aandragen voor complexe problemen en vraagstukken van verschillende perspectieve kunnen bekijken, dat zijn speerpunten voor het onderwijs dat Ida voor zich ziet. Dat vraagt echter om een actievere houding van leerlingen, die volgens haar begint bij de docent.