Zoek in de site...

Het onderwijs van algoritmen; een onderzoek naar de pedagogische inhoudelijke kennis van docenten

Datum bericht: 22 juni 2021

Onze collega Jacqueline Nijenhuis-Voogt heeft een artikel gepubliceerd, getiteld ‘Teaching algorithms in upper secondary education: a study of teachers’ pedagogical content knowledge’. Jacqueline is docent informatica en doet daarnaast onderzoek naar de vakdidactiek van informatica dankzij het Dudoc programma. Zo deed zij onderzoek naar het onderwijs van algoritmen en hoe de concept-contextbenadering daaraan kan bijdragen.

Jacqueline: ‘Dit artikel is gebaseerd op interviews met informaticadocenten waarin we hun `pedagogical content knowledge’ (hun vakdidactische kennis) over het onderwijs van algoritmen hebben onderzocht. We zien dat leraren vooral focussen op het ‘denken’ in het onderwijs over algoritmen of juist benadrukken dat het gaat om ‘denken en doen’, dus ook om het programmeren van het algoritme. Dit lijkt aan te sluiten bij de discussie over het onderwijs over Computational Thinking: gebruiken we hier wel of niet computers bij. Verder hebben we gevonden dat docenten wijzen op het nut van klassengesprekken en discussies in de klas eraan bijdraagt dat leerlingen leren reflecteren. Dit kan van belang zijn voor de opleiding en nascholing van informaticadocenten.’

Je kunt het hele artikel hier lezen