Zoek in de site...

Promotiebeurs voor Maeve O’Brien Braun

Datum bericht: 14 juni 2019

Maeve O’Brien Braun, onderzoeker en docent bij ArtEZ hogeschool voor de kunsten en  buitenpromovendus bij de Radboud Docenten Academie, heeft op 4 juni een Promotiebeurs voor Leraren van NWO gekregen. In haar promotieonderzoek onderzoekt Maeve de professionele identiteit van docenten Beeldende Kunst in het voortgezet onderwijs. Ze onderzoekt hoe docenten hun meervoudige professionele identiteitsposities ervaren en waarnemen tijdens de vorming van hun docentenidentiteit.

Het onderzoek wordt begeleid door Professor Dr. Paulien Meijer en Dr. Ida Oosterheert (Radboud Docenten Academie) en Dr. Edwin van Meerkerk (Faculteit der Letteren, Radboud Universiteit).

De hybride docent

De kranten staan vol met artikelen over het lerarentekort en er wordt veel gesproken over zij-instroom en de ‘hybride docent’. Dit roept veel vragen op over bijvoorbeeld hoe deze nieuwe docenten de vorming van hun docentidentiteit zullen gaan ervaren. Welke dilemma’s en conflicten ervaren zij wanneer hun meervoudige professionele identiteitsposities elkaar ontmoeten binnen de context van het voortgezet onderwijs?

Voorbeeld uit de praktijk

In tegenstelling tot collega's in andere vakgebieden worden docenten Beeldende Kunst op de kunstacademie opgeleid tot kunstenaar én docent. In hun vroege carrière worstelen deze docenten niet alleen met persoonlijk én professionele identiteit, maar ook met het maatschappelijke beeld dat kunstenaar en docent tegenovergestelde professies zijn. Wat verder opvalt als je de wetenschappelijke literatuur over kunstenaars en over docenten naast elkaar legt, is dat beide beroepsgroepen autonomie, veerkracht en een sterke identificatie met het beroepenveld centraal stellen om het beroep langdurig uit te kunnen oefenen.

De authentieke beschrijvingen van ervaringen van docenten Beeldende Kunst met een professionele identiteitsvorming zou het inzicht in meervoudige identiteitsposities kunnen verduidelijken. Dit kan uiteindelijk bijdragen aan ons begrip van het hybride docentschap.

Wil je meer weten?

Maeve is inmiddels al bezig met haar eerste studie; een vragenlijst die dilemma’s aan de orde stelt waar beginnende docenten Beeldende Kunst op middelbare scholen mee te maken krijgen. De resultaten van deze vragenlijst worden verwerkt in twee vervolgonderzoeken. Die zoomen verder in op de ervaringen met hybride professionele identiteit van docenten Beeldende Kunst in het voortgezet onderwijs. Wil je meer weten over het promotieonderzoek van Maeve? Stuur dan een e-mail naar m.obrienbraun@docentenacademie.ru.nl