Zoek in de site...

Publicatie in Dutch Journal for Applied Linguistics

Datum bericht: 15 januari 2021

Voor het promotieonderzoek 'Van ezelsbruggetjesdidactiek naar taalkundig redeneren' is door Roy Dielemans en Peter-Arno Coppen onderzoek verricht naar de definitie van taalkundig redeneren. Recentelijk is het eerste artikel Defining Linguistic Reasoning. Transposing a model for historical reasoning to the linguistic domain in de Dutch Journal for Applied Linguistics (DuJAL) opgenomen. Een samenvatting en het artikel is hier te vinden.

Dielemans: ‘Het artikel is een belangrijke basis voor de vervolgstudies. ​Zo willen we het model integreren in de didactiek van het grammaticaonderwijs, waarbij de componenten van het model voor taalkundig redeneren worden ingezet in een ontwerponderzoek. Ook willen we onderzoeken in hoeverre ict als hulpmiddel ingezet kan worden om docenten te helpen om de redeneervaardigheden van hun leerlingen te monitoren en te analyseren. Tot slot willen we ook kijken of studenten zelf met het model taalkundelessen kunnen ontwerpen.’