Zoek in de site...

Het succes van de eerstejaarsstudent

Datum bericht: 8 juli 2019

Onze collega Petrie van der Zanden kreeg onlangs het goede nieuws dat haar proefschrift ‘First-year student success at university: Domains, predictors, and preperation in secondary education’ is goedgekeurd. Zij heeft het succes van studenten in het eerste jaar van de universiteit en de factoren die dit succes beïnvloeden onderzocht. Op 5 november verdedigt ze haar proefschrift.

Eerstejaarssucces

De overgang van het voortgezet onderwijs naar de universiteit gaat gepaard met veranderingen op academisch, sociaal en persoonlijk gebied. De meerderheid van de studenten kan met deze veranderingen omgaan, maar dit geldt niet voor iedereen. Het succes in het eerste jaar van de universiteit is cruciaal voor studenten zelf, onderwijsinstellingen en de maatschappij.

Het onderzoek

Het doel van het proefschrift was om meer inzicht te krijgen in hoe eerstejaarssucces gedefinieerd kan worden, hoe succesvol eerstejaarsstudenten daadwerkelijk zijn, en wat de factoren zijn die bijdragen aan dit succes. Petrie analyseerde verschillende domeinen om inzicht te krijgen in de complexiteit van het succes van eerstejaarsstudenten. De onderzoeksdomeinen waren academische prestaties, kritisch denken en sociaal-emotioneel welbevinden. Het succes van eerstejaarsstudenten uit zich in verschillende patronen. Dit betekent dat sommige studenten bijvoorbeeld uitblinken in hun academische prestaties, terwijl andere studenten vooral hoog scoren in het sociaal-emotionele domein. Uit het onderzoek is gebleken dat meerdere factoren het succes van eerstejaarsstudenten beïnvloeden, waaronder kenmerken en vaardigheden van studenten zelf, sociale invloeden en de leeromgeving van de universiteit. Daarnaast spelen ook docenten in het voortgezet onderwijs een belangrijke rol in de voorbereiding van hun leerlingen op de universiteit.

Cultivating creativity in education

Het onderzoek van Petrie is onderdeel van het onderzoeksprogramma ‘Cultivating creativity in education’ van de Radboud Docenten Academie. Petrie is één van de interne PhD’s die het leren van studenten onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken. Wil je meer weten over ons onderzoeksprogramma? Lees dan verder.