Zoek in de site...

Taalbewustzijn in het vreemdetalenonderwijs

Datum bericht: 12 oktober 2020

'Stimuleer leerlingen om bewust kennis over taal op te doen'. Dit concludeert onze collega Ellen van den Broek in haar onderzoek naar taalbewustzijn in het vreemdetalenonderwijs. Ellen is afgelopen vrijdag 9 oktober gepromoveerd, lees het artikel over haar onderzoek op Radboud Recharge.

Volgens Ellen hebben leerlingen er baat bij om inhoudelijk bezig te zijn met de dingen die ze leren, iets wat bij vakken als aardrijkskunde en geschiedenis al gebeurt. Door dit ook bij het vreemdetalenonderwijs te doen kan het leren van een taal makkelijker en interessanter worden.

Door interviews en observaties bleek dat bij ongeveer de helft van de lessen taalbewustzijn al een rol speelde en bij de andere helft nog verbetering kan plaatsvinden. Hiervoor hoeven de lessen niet volledig aangepast te worden, maar doormiddel van kleine aanpassingen kan er al een verschil worden gemaakt. Zo stelt Ellen: 'Met het openstaan voor vernieuwing en het doen van relatief kleine aanpassingen, kunnen docenten zo een grote rol spelen in de ontwikkeling van het taalonderwijs.’

Benieuwd naar het volledige artikel?