Zoek in de site...

Zelfgerapporteerde leerwinsten in het hogere technische onderwijs

Datum bericht: 3 maart 2022

Er is een artikel verschenen in het European Journal of Engineering Education van RDA-onderzoeker Martina van Uum over zelf gerapporteerde leerwinsten in het hogere technische onderwijs.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03043797.2022.2046708