Zoek in de site...

Je bent nodig

Datum bericht: 20 november 2019

'We weten niet waar we naartoe gaan, want we kennen de toekomst niet. Maar we weten wel dat we keuzes moeten maken over waar we heen wíllen,' stelt onze collega Amber Walraven in een artikel voor Radboud Recharge. Als lid van het Expeditieteam Lerarenagenda van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), gaat zij de komende jaren op zoek naar de benodigdheden voor toekomstbestendig leraarschap.

Amber vertelt over haar visie op onderwijs en het opleiden van docenten. ‘De docent is de allerbelangrijkste schakel in het onderwijs. Het gaat namelijk niet alleen om de inhoud, maar vooral om wat je met de inhoud doet. We willen immers dat de nieuwe generatie actief aan de maatschappij meebouwt. Dat leer je ze niet door ze alleen een boek te laten lezen.'