Zoek in de site...

Beste opleiding 2017

We zijn trots te vermelden dat Keuzegids Masters 2017 onze master 'Leraar Maatschappijvakken' heeft uitgeroepen tot beste opleiding van het land binnen het eigen vakgebied. Met een eindoordeel van 56 bezet onze opleiding* een gedeelde eerste plaats, samen met die in Tilburg. Verder mag de Radboud Universiteit zich voor het zevende jaar op rij de beste brede, klassieke universiteit noemen.

Bij de beoordeling kijkt de Keuzegids onder meer naar het contact met docenten, de samenhang van het onderwijsprogramma en de kwaliteit van de onderwijsfaciliteiten. De Keuzegids baseert zich voor 70 procent op de mening van studenten (via de Nationale Studenten Enquête) en voor 30 procent op oordelen van de NVAO, de landelijke keuringsinstantie voor het hoger onderwijs.

Een mooie stap in de goede richting, die aangeeft dat we de goede weg hebben ingezet!

keuzegids

*Leraar Maatschappijvakken is een bundeling van de masteropleidingen tot eerstegraads docent in de volgende schoolvakken: Aardrijkskunde, Algemene Economie, Management en Organisatie, Geschiedenis en Staatsinrichting, Godsdienst en Levensbeschouwing, Filosofie, Kunstgeschiedenis en CKV, maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen.