Zoek in de site...

Boek Teacher Education Policy and Research: Global perspectives

Datum bericht: 20 oktober 2021

Afgelopen augustus is het boek ‘Teacher Education Policy and Research: Global perspectives’ uitgekomen. In dit boek onderzoeken vooraanstaande onderzoekers uit dertien landen, het beleid en onderzoek op het gebied van de lerarenopleidingen elk in hun eigen context. Onze Paulien Meijer heeft in dit boek het hoofdstuk over Nederland geschreven.

Het boek belicht de verbanden en ontkoppelingen tussen het beleid en het onderzoek naar lerarenopleidingen in de verschillende landen. Het onderzoekt de meest recente uitdagingen in de lerarenopleiding, zoals het streven naar een hoogwaardige lerarenopleiding ten tijde van een tekort aan leraren, hoe de kwaliteit van  onderwijs in het algemeen is gerelateerd aan lerarenopleidingen en de rol van onderzoek naar de lerarenopleiding.

Het houdt ook rekening met toekomstige beleids- en onderzoeksmogelijkheden voor lerarenopleidingen en het voorbereiden van leraren op werk binnen een context van superdiversiteit in het onderwijs in het begin van de loopbaan.

Paulien beschrijft zes concrete lessen en inzichten voor de toekomst:

  1. Werk vanuit de wetenschappelijke kennisbasis over lesgeven en leren lesgeven.
  2. Benadruk en definieer kwaliteit in zowel het onderwijs als de lerarenopleiding.
  3. Investeer in hoogwaardige lerarenopleidingen, waarbij hogere drempels de voorkeur hebben boven lagere.
  4. Ontwikkel nauwe(re) relaties tussen lerarenopleidingen en scholen.
  5. Definieer de opleiding van toekomstige, beginnende en ervaren docenten als ook een verantwoordelijkheid van universiteiten.
  6. Ontwikkel trajecten voor zij-instromers die gebaseerd zijn op passende didactieken.

Meer lezen? Neem contact op met Paulien Meijer of bestel het boek hier:

https://www.springer.com/gp/book/9789811637742

9789811637759_Teacher Education Policy and Research (002)