Zoek in de site...

Breng het kerstverhaal terug in de klas

Datum bericht: 17 december 2018

Lees in de klas het kerstverhaal. Volgens onderwijskundige Natascha Kienstra leidt het tot waardevolle gesprekken.

Vijftien jaar geleden stond Natascha Kienstra nog als Natascha Kienstra
lerares filosofie voor de klas. Op een dag in december dacht ze: ik ga mijn leerlingen gewoon het kerstverhaal voorlezen. 'Van de hele klas hadden maar twee leerlingen dat Bijbelverhaal zelf al eens gelezen.' Betekent secularisering dat je ook in het onderwijs geloofsboeken links kunt laten liggen? Kienstra vindt van niet. 'Wel moet je zoeken naar nieuwe werkvormen om die verhalen door te geven.' Dat is precies waar ze mee bezig is, als lerarenopleider en vakdidacticus filosofie, godsdienst en levensbeschouwing van de Radboud Docenten Academie.

Dieper Lezen

Samen met collega’s uit Tilburg beproefde ze bijvoorbeeld een werkvorm waarbij leerlingen in groepjes Bijbeltekst lezen, met wisselende rollen: voorlezer, samenvatter, vragensteller, antwoorder en voorspeller. 'Zo dringen leerlingen dieper de tekst in. Dat leidt vaak tot mooie gesprekken over hoe ze zelf tegen dingen aankijken.' Kienstra en haar collega's deden ook onderzoek naar bibliodrama, waarbij leerlingen in een Bijbelverhaal gaan staan en erover nadenken hoe zij zouden reageren. 'Vooral in het nagesprek komen diepe levensvragen naar voren, zoals: zou ik zelf vertrouwen in Jezus hebben?' De houding van de leraar levensbeschouwing is hierbij cruciaal. Wat volgens leerlingen helpt om dieper na te denken, is een leraar die begrip toont, ruimte geeft en luistert. Begrip en luisteren staan ook centraal in de werkvorm waarbij leerlingen vanuit eigen en andermans perspectief in gesprek gaan over bijvoorbeeld de betekenis van het kerstfeest en andere religieuze feesten.

Samen vieren

Als het aan Kienstra lag, zou er op elke school ruimte zijn voor levensbeschouwing. Niet alleen op bijzondere scholen, waar het toch al op het rooster staat, maar ook op openbare scholen. 'Het is belangrijk dat leerlingen kennis verwerven over verschillende levensbeschouwingen en samen open leren praten en reflecteren over verschillen in waarden en over wat ertoe doet in hun leven.' In haar eigen levensbeschouwing neemt kerst een belangrijke plaats in. 'Het is voor mij een moment van samenzijn, van samen naar de kerk gaan en daar de Bijbelverhalen weer lezen. Samen bidden en zingen, een moment stil zijn en het licht vieren. Die rituelen geven me houvast in het leven.' Haar kerstboodschap is hetzelfde als wat leerlingen van docenten vragen: toon begrip, geef ruimte en luister. 'Dat is niet alleen in de klas, maar in de hele samenleving waardevol.'

Het artikel van Natascha is onderdeel van de 31 kerstartikelen van Radboud Recharge. Benieuwd naar de andere artikelen? Je vindt ze hier.