Zoek in de site...

Crash-course is klaar voor studenten die onderwijsondersteuning bieden in het voortgezet onderwijs

Datum bericht: 24 november 2021

De Radboud Docenten Academie grijpt de ontwikkelingen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs aan om de kwalitatieve en kwantitatieve instroom van nieuw onderwijstalent in de regionale lerarenopleidingen te verhogen. We begeleidden middelbare scholen en vo-leerlingen al langer op verschillende manieren bij herstel en ontwikkeling van het vo-onderwijs, en bieden nu ook extra ondersteuning voor studenten die werkzaamheden in het vo verrichten.

We doen dit door het verzorgen van een crash-course voor studenten die voor NPO activiteiten op school en in de klas aan de slag gaan. De cursus is samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ontwikkeld, en gaat in drie dagdelen in op basisvaardigheden als contact leggen, gerichte uitleg geven en non-verbale aanwezigheid. Ook worden de studenten gedurende de inspanningen op school door de lerarenopleidingen in intervisievorm ondersteund. Naast de kwalitatieve impuls die de training biedt, proberen we door dit traject meteen de deelnemende studenten te informeren én enthousiasmeren voor het docentschap en het volgen van een lerarenopleiding.

De afgelopen weken hebben we de cursus voor de eerste keer verzorgd voor studenten van de Radboud Universiteit. Binnen project Student op School van het Radboud Pre-University College ondersteunen ze straks in de klas en zullen zij maatwerklessen verzorgen voor kleine groepjes scholieren. We zijn erg blij met de eerste positieve reacties van deelnemers en trainers. De eerste groep studenten kan voorbereid aan de slag! We wensen hen veel succes en hopen dat zij, na deze korte kennismaking met werk in en voor de klas, hun weg weten te vinden naar onze opleidingen.

Dank aan Pre University Colleges en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voor de vereende krachten!