Zoek in de site...

Hoe kan creativiteit van leerlingen worden gestimuleerd op school?

Datum bericht: 21 december 2017

Voor creativiteitsontwikkeling in scholen is meer nodig dan het toevoegen van een aantal creatieve opdrachten aan het curriculum, namelijk het creëren van een specifieke context. Dit beargumenteren dr. Ida Oosterheert (universitair hoofddocent Radboud Docenten Academie) en prof. dr. Paulien Meijer (hoogleraar ‘Teacher learning and development’ en wetenschappelijk directeur van de Radboud Docenten Academie) in de onlangs verschenen discussiebijdrage in ‘Pedagogische Studiën’, tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde.

Creativiteit hoog op de onderwijsagenda
Er is veel beleidsmatige aandacht voor het sterker ontwikkelen van creativiteit in het onderwijs. Daarnaast is er een breed gedragen maatschappelijke wens om brede vorming en talentontwikkeling van leerlingen te stimuleren. Toch is er in het Nederlandse primair en voortgezet onderwijs nog weinig systematische aandacht voor creativiteitsontwikkeling. Maar wat is creativiteit en hoe kan het worden gestimuleerd in het onderwijs? Op basis van wetenschappelijke literatuur en debat beargumenteren Ida Oosterheert en Paulien Meijer dat voor het stimuleren van creativiteit een specifieke ‘creativiteit cultiverende context’ nodig is.

Kenmerken van een creativiteit cultiverende context
Kenmerkend voor deze context is bijvoorbeeld dat leerlingen niet alleen vrij leren denken (divergeren) maar ook leren omgaan met begrenzing (convergeren). Een ander kenmerk is dat leraren hun leerlingen vooral richten op het plezier van een creatieve uitdaging en op het gezamenlijk ontdekken van wat creatieve kwaliteit (binnen een vak, uitdaging) is.

Implicaties voor onderzoek en onderwijs
De auteurs geven aan dat er meer onderzoek nodig is om verder invulling te geven aan een creativiteit cultiverende context. Bijvoorbeeld onderzoek naar de ontwikkeling van creativiteit binnen vakken en op de lange termijn de effecten van toenemende aandacht voor creativiteit in het onderwijs op de ontwikkeling van jonge mensen. Het gericht stimuleren van creativiteitsontwikkeling in het onderwijs vraagt in scholen onder meer om ruimte voor (spontane) kleinere en grotere experimenten, ontwerptijd en creatieve leraren.

Lees het volledige artikel.