Zoek in de site...

Wat een cursus over creativiteit in het onderwijs in gang zet bij leraren-in-opleiding

Datum bericht: 29 oktober 2018

Onlangs is een hoofdstuk verschenen in het boek 'Research on Teacher Identity' dat systematisch verslag doet van een experimentele cursus ‘Creativiteit’ in de Educatieve Master van de Docentenacademie. Prof. dr. Paulien Meijer en dr. Ida Oosterheert hebben hierin de leeropbrengsten van studenten in kaart gebracht.

Het primaire doel van de cursus was om de leraren-in-opleiding te enthousiasmeren voor en te ondersteunen bij het gebruiken van hun verbeeldingskracht om binnen hun lessen de creativiteit van hun VO-leerlingen te stimuleren. Daarbij onderzochten ze ook de consequenties die dit mogelijk had voor henzelf als docent, en voor hun positie op school. De cursus bestond uit 4 bijeenkomsten van 90 minuten, verspreid over ongeveer twee maanden. Bewust werden ook ongebruikelijke werkvormen, materialen, opdrachten en vragen ingezet. Zo begon de eerste bijeenkomst met de vraag: ‘wat gaan we doen?’ en betrof de toetsing een eindpresentatie naar eigen creatieve invulling met eigen beoordelingscriteria. Aan de hand van learner reports, aantekeningen tijdens de bijeenkomsten en in de eindproducten werden de leeropbrengsten zichtbaar.

De resultaten laten zien dat de cursus vooral raakte aan verschillende aspecten van de (ontluikende) professionele identiteit van studenten en leidde tot heroriëntaties hierop. In het hoofdstuk wordt dit in een schema uitgewerkt. Voorbeelden van uitspraken van studenten zijn: ‘ik mag meer vragen stellen over hoe dingen nu zijn in mijn school’, ‘wat mij verraste: studenten van andere vakken zijn ook creatief!’, ‘ik kan meer samenwerken met andere vakken’, ‘ik heb geleerd dat ik gelukkiger ben als ik ruimte neem om creatief te zijn’, ‘ik moet mijn behoefte aan controle en regelmaat eens loslaten’, ‘ik wil meer gewoon laten zien wat ik heb gedaan in een les in plaats van eerst op een soort van toestemming te wachten’, ‘je maakt onderwijs samen, als team!’ en ‘wat ik meeneem: leerlingen kunnen met je meedenken over een creatieve uitdaging’.

De conclusie is dat deze cursus in relatief korte tijd veel heeft losgemaakt bij studenten, vooral ten aanzien van verschillende aspecten van hun persoonlijke en professionele identiteitsontwikkeling, en dat niet volstaan kan worden met enkel het ontwikkelen van materiaal om creativiteit bij leerlingen te stimuleren. In die zin is de cursus dus een eerste stap, en voorwaardelijk om aan het stimuleren van creativiteit in het onderwijs gevolg te geven.

Benieuwd naar het volledige artikel? Je kan het artikel via deze weg raadplegen:

Meijer, P.C., & Oosterheert, I.E. (2018). Student teachers’ identity development in relation to “teaching for creativity”. In Schutz, P., Hong, J.Y., Cross Francis, D. (Eds.), Research on Teacher Identity: Mapping Challenges and Innovations (pp.121-130). Springer.