Zoek in de site...

Drie dagen creativiteit in het onderwijs voor onderzoek en praktijk

Datum bericht: 15 november 2017

Op uitnodiging van de Radboud Docenten Academie bezocht Prof. dr. Ronald Beghetto van 8 t/m 10 november Nijmegen. Beghetto is internationaal expert op het gebied van creativiteit in het onderwijs. Creativiteit wordt beschouwd als een van de belangrijkste vaardigheden voor leerlingen om te ontwikkelen. Bovendien is creativiteit in het onderwijs een van de speerpunten van het onderzoeksprogramma 'Cultivating Creativity' van de docentenacademie. In workshops, creatieve sessies en een symposium ging Beghetto in gesprek met docenten, schoolleiders, wetenschappers, studenten en leerlingen.

Creativiteit in de onderwijspraktijk

Beghetto

Woensdagochtend bezocht Beghetto twee scholen in de regio waar creativiteit belangrijk wordt gevonden: basisschool Het Talent en VMBO campus Het Rijks. Hij werd rondgeleid door de eigen leerlingen en Beghetto ging met de directie in gesprek over de uitdagingen waarvoor zij als schoolleiders staan.

In de middag vonden er twee interactieve sessies plaats op het Kandinsky College. De eerste was met schoolleiders in het Landgoedlab: ‘How to lead for and with creativity?’ Hier presenteerde Beghetto kort zijn onderzoek en konden schoolleiders casussen uit de praktijk voorleggen. Waar lopen ze op hun school tegen aan en hoe kunnen ze dit met behulp van creatief denken oplossen?

De tweede sessie was met docenten, leraren-in-opleiding en lerarenopleiders: ‘How to open up your lessons for creative expression?’ Hier stond de vraag centraal hoe bestaande lessen door middel van ‘lesson unplanning’ zo aangepast kunnen worden dat ze het creatief denken van leerlingen bevorderen. In plaats van je les van voren tot achteren te plannen, introduceer je onzekerheid in je lessen en geven leerlingen zelf invulling aan deze onzekerheid.

“Het bleef niet bij een interessante theorie, maar deze werd ter plekke concreet uitgewerkt naar mogelijkheden voor de lespraktijk van aanwezige leraren. Ik vond de manier waarop dhr. Beghetto dat deed zeer inspirerend,” aldus een deelnemer.

Creativiteit bij de Radboud Docenten Academie

Op donderdag dacht Beghetto mee over lopend onderzoek van de Radboud Docenten Academie binnen het onderzoeksprogramma ‘Cultivating Creativity’, en het lopend onderzoek naar de overgang vo-wo vanuit verschillende perspectieven. Ook Han van Krieken (rector magnificus), Margot van Mulken (voorzitter van de bestuursraad en decaan van de Faculteit der Letteren) en begeleiders vanuit de verschillende faculteiten waren aanwezig. De bijeenkomst gaf inspiratie voor nieuwe projecten waarin faculteiten en de docentenacademie samenwerken.

Symposium Teaching for Creativity

Originaliteit is niet hetzelfde als creativiteit. Een idee is pas creatief als het origineel is en past binnen duidelijk gestelde kaders. “Think originally inside the box, instead of outside the box”, aldus Beghetto. Volgens Drs. Pieter Fannes (KULeuven) kan creativiteit niet alleen ‘ten goede’, maar ook ‘ten kwade’ worden gebruikt. Soms leveren creatieve oplossingen nieuwe grotere problemen op. Voor de lespraktijk betekent dit dat er soms ook aandacht gegeven dient te worden aan de ethische en morele ontwikkeling van leerlingen. Dit bleek tijdens het afsluitende internationale onderzoekssymposium ‘Teaching for Creativity’ op vrijdag. In verschillende workshops, expert pitches van Drs. Pieter Fannes, Prof. dr. Evelyn Kroesbergen en Drs. Bart Vranckx en creatieve sessies stond de vraag centraal hoe onderzoek naar creativiteit in het voortgezet onderwijs vormgegeven kan worden. Ruim 65 professionals met interesse in onderzoek naar creativiteit uit verschillende landen, zoals de VS, Malta en België, namen deel aan het symposium.

QuincyWe kijken terug op een mooi inhoudelijk gebalanceerd en gevarieerd programma dat bijdroeg aan leerzame discussies, waar nieuwe samenwerkingsverbanden zijn opgezet en ideeën voor gezamenlijk onderzoek verder zijn uitgewerkt.

Fotoverslag van deze drie dagen is te vinden op onze facebookpagina