Zoek in de site...

Wil jij ook verder leren?

Datum bericht: 18 augustus 2020

Wil je je lespraktijk en/of curriculum verrijken met de nieuwste wetenschappelijke inzichten? De Radboud Universiteit biedt docenten met een eerstegraads bevoegdheid de mogelijkheid actuele mastercursussen te volgen op het gebied van de letterkunde, de taalkunde, de taalbeheersing en de taalwetenschap. Samen met studenten Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans, Grieks en Latijn uit de tweejarige master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen verdiep je je in recente vakinhoudelijke ontwikkelingen, en onderzoek je hoe deze zich verhouden tot het schoolvak dat jij doceert.

In het collegejaar 2020-2021 worden de volgende vakken aangeboden:

  • Literaire cultuur: onderwijs en samenleving (bevoegdheid Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans)
  • De taalexpert tussen wetenschap en praktijk (bevoegdheid Engels, Duits, Frans of Spaans)
  • Culturen in conflict: activisme en beeldvorming in de media (bevoegdheid Frans en Spaans)
  • Communicatie praktijken in de digitale samenleving (bevoegdheid Nederlands)
  • De Taalcanon (bevoegdheid Nederlands)
  • Contemporary Debates (bevoegdheid Engels)
  • Deutsch im Dirkurs: aktueele Themen in Sprache und Kultur (bevoegdheid Duits)
  • Klassieke traditie EduMa (bevoegdheid Grieks of Latijn)
  • Specialisatiecollege Griekse Taal- en Letterkunde (bevoegdheid Grieks)

Heb je interesse? En wil je meer informatie over het aanbod? Kijk dan hier.