Zoek in de site...

Wat is jouw hart van onderwijs?

Een dag niet in de collegebanken. Een dag niet voor de klas. Even loskomen van de dagelijkse praktijk. In een andere omgeving, met andere mensen. Maandag 5 maart vond de tweede editie van de inspiratiedag plaats in het Honigcomplex in Nijmegen. Doel: inspiratie opdoen over het hart van onderwijs.

Met behulp van een onderwijsfilm, paneldiscussie en verschillende workshops gingen studenten, opleiders en alumni met elkaar in gesprek over de vragen: Wat is jouw hart van onderwijs? Waar doe jij het voor? Met verschillende verwachtingen over wat de dag hen zou opleveren gingen de deelnemers van start: “Ik hoop vandaag nog verder geënthousiasmeerd te worden over het vak van docent!” zegt een student. “Ik kom hier met een open vizier. Ik laat me verrassen”.

Het hart van onderwijs, dat is de docent!
Daarmee opende de Paulien Meijer, wetenschappelijk directeur van de Radboud Docenten Academie, de ochtend. Iedereen kan zich uit zijn eigen middelbare schooltijd nog wel die gedreven docent herinneren die gepassioneerd over zijn vak vertelde. Dit zijn de docenten die leerlingen motiveren en inspireren. Zij spelen een belangrijke rol in de keuzes die een leerling maakt voor de toekomst. Toch is het antwoord op de vraag ‘wat is het hart van mijn onderwijs?’ niet voor iedereen even gemakkelijk te beantwoorden. En hoe houd je dat hart – die bevlogenheid over je vak, voor je leerlingen – vast?

Maak verbinding
Voor Renske van Wezel, docente Engels bij het Citadel College, ligt het hart in de verbinding met haar leerlingen. “Before you can ever inspire, motivate or influence, you must connect first.” Deze stelling illustreerde ze met een inspirerend verhaal over haar ervaring met een vmbobasis 3 klas. Deze klas had een leerling verloren. Na de zomervakantie liep het helemaal niet meer in de klas. Renske besloot met de leerlingen in gesprek te gaan over de overleden leerling. Ze maakte hierdoor verbinding met de groep. Sindsdien liep het weer goed in de klas.

Van nood naar deugd 
Het programma werd vervolgd met een oefening van José en Maaike. De zaal werd uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over de vraag: "Waar doe jij het voor?" Na deze oefening was de film ‘Down to Earth’ – onderwijsfilm van het jaar – aan de beurt. Door technische problemen, startte deze film helaas later dan verwacht. Maar van de nood werd een deugd gemaakt: de ingelaste pauze die daarop volgde werd volop gebruikt om met elkaar te netwerken en verder te discussiëren. Het koffieapparaat draaide overuren en een groep studenten nam de mogelijkheid om oude tijden te herleven door te gaan schommelen. Uiteindelijk lukte het om de eerste dertig minuten van de film te tonen. Desalniettemin, heerste er een teleurstelling dat de film niet volledig getoond kon worden. Omdat de film niet helemaal gedraaid was, verliep de  paneldiscussie die daarop volgde anders dan verwacht. Maar dat het wel stof tot nadenken opriep, bleek uit de discussies tussen deelnemers in de ‘backbenches’ over de onderwerpen die tijdens de paneldiscussie ter tafel kwamen.

Aan de slag  
Na de lunch werden er verschillende workshops verzorgd door onze collega’s. De reacties van de studenten waren onverdeeld positief. De hoge mate van toepasbaarheid werd door studenten gewaardeerd. “Ook al was het niet mijn schoolvak, ik zag meteen mogelijkheden om het om te bouwen naar mijn eigen schoolvak.” Maar ook workshops die niet direct gerelateerd waren aan de directe lespraktijk gaven inzicht in processen die binnen een school verlopen. Zo vertelde een student dat hij nu inzicht had gekregen waarom de implementatie van het flexrooster niet optimaal verliep op zijn school. Naast studenten konden ook opleiders zich laten inspireren door collega’s. “We hebben zo veel kwaliteit binnen de opleiding. Goed dat het op deze manier inzichtelijk wordt. Dit moeten we echt vaker doen.”

Tijd voor bezinning
Even tot bezinning komen, 3 minuten stil zijn. Nadenken, wat neem je nou mee vandaag?  Wat heeft jouw onderwijshart versterkt? Zo eindigde deze inspiratiedag. In een lint van twintig meter konden de deelnemers kiezen waar ze gingen staan: aan de ene kant ‘ik heb geen ervaringen opgedaan die mijn onderwijshart versterken’ versus ‘ervaringen die mijn onderwijshart versterken’. De meeste  deelnemers bleken tijdens de middag minstens één workshop te hebben gevolgd waardoor hun hart voor het onderwijs werd versterkt. Het was een mooie dag waarbij mensen met elkaar in gesprek gingen over (de toekomst van) het onderwijs, met elkaar in verbinding kwamen. Er wordt nu al nagedacht over een thema voor de volgende inspiratiedag. Wie denkt er mee?

Quincy en Eefje