Zoek in de site...

Het Katern ‘De waarde van startende leraren voor scholen’ is uit!

Datum bericht: 5 oktober 2020

Uit verschillende onderzoeken is inmiddels veel informatie beschikbaar over effecten van inductie van startende leraren. Maar hoe vertaal je dit concreet naar de praktijk? In dit katern hebben onderzoekers van de Radboud Docenten Academie de focus gelegd op de  waarde van startende leraren voor scholen.

In samenwerking met de VO-Raad hebben we een belangrijke eerste bouwsteen gecreëerd om de meerwaarde van startende leraren meer te benutten. Dit katern is het startpunt in een reeks van kennisbenutting voor scholen en schoolleiders om inductie verder vorm te geven.

Er wordt uitgegaan van een positief, ontwikkelingsgericht perspectief op inductie van starters. In het katern wordt begonnen met de introductie van het waarderingsperspectief als een belangrijke aanvulling op het tekortkomingsperspectief dat domineert in het denken over de inductie van starters. In de bijdragen daarna komen achtereenvolgens het innovatief professioneel potentieel, de professionele identiteit en stuurkracht van starters aan bod, waarbij steeds wordt ingegaan op de bredere werkomgeving in scholen en op de impact van deze werkomgeving op de ontwikkeling van starters.

Benieuwd naar alle inzichten? Lees dan het katern (pdf, 694 kB). Of bekijk het filmpje van onze collega’s: