Zoek in de site...

Leraar van de toekomst centraal bij regionale samenwerking

Datum bericht: 29 juni 2015

De lerarenopleidingen van de Radboud Docenten Academie en de HAN hebben de laatste jaren sterk geïnvesteerd in samenwerking met vo-scholen. Afgelopen week hebben gesprekken plaatsgevonden voor de erkenning van academische opleidingsscholen: alle academische opleidingsscholen in de regio zijn positief beoordeeld. Dit vormt een sterke basis om de komende jaren verder samen te werken aan het opleiden van goed toegeruste en onderzoekende docenten in de regio.

Erkenning voor academische opleidingsscholen

De academische opleidingsscholen die officieel erkend worden in de regio Arnhem/Nijmegen zijn:

  • Alliantie VO en Notre Dame,
  • Oost-Brabant,
  • Passie voor Leren,
  • Quadraam ǀ, en
  • Quadraam ǁ.

Het panel was bij alle academische opleidingsscholen zeer positief over de begeleiding van studenten op de werkplek. Alle scholen voorgezet onderwijs hebben aangetoond een goede studentbegeleiding te bieden bij zowel het werken in de klas, in het team als op school.

Beoordelingsgesprekken met experts

Iedere academische opleidingsschool is bezocht door een panel, dat verschillende beoordelingsgesprekken heeft gevoerd met studenten, bestuurders, MT-leden, opleiders en (onderzoeks)begeleiders van scholen en lerarenopleidingen. Het panel bestaat uit experts op het gebied van opleiden, onderzoek en opleidingsscholen.

Academische opleidingsscholen

Een academische opleidingsschool is een partnerschap van één of meer opleidingen met één of meer scholen die het opleiden van leraren verbindt met praktijkgericht onderzoek en schoolontwikkeling. In de academische opleidingsscholen in de regio Nijmegen worden per jaar 1.200 studenten van de lerarenopleidingen begeleid. In totaal zijn er meer dan 30 scholen voor voortgezet onderwijs bij betrokken.

Samen opleiden

Het concept ‘Samen opleiden’ staat centraal in de academische opleidingsscholen. Docenten van scholen en docenten van lerarenopleidingen dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor docenten in opleiding en afgestudeerde docenten. Daarnaast leiden ze docenten op en professionaliseren ze hen voor het onderwijs van de toekomst. In de sterk ontwikkelde samenwerking worden drie vormen onderscheiden: stagescholen, samenwerkingsscholen en opleidingsscholen.