Zoek in de site...

Nationale Alumni Enquête 2016

Groeiende waardering voor Radboud Docenten Academie

Ieder jaar doet de Radboud Universiteit mee aan de Nationale Alumni Enquête (NAE), een landelijk onderzoek onder alle recent afgestudeerden aan Nederlandse universiteiten. Ook alumni van de Radboud Docenten Academie hebben de vragenlijst ingevuld. De resultaten hiervan zijn afgelopen week bekend gemaakt.

In lijn met de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) zijn we ook in de NAE positiever beoordeeld dan in de voorgaande editie uit 2015. Zo is het rapportcijfer voor de opleiding flink gestegen (van 6,0 naar een 7,4), evenals de algemene tevredenheid over de opleiding (van 3,3/5 naar 3,6/5). Ook als het over de arbeidsmarktintrede gaat, stemmen de reacties tevreden:

- We zien 0% werkloosheid bij onze respondenten en een zeer kort tijdsbestek tussen afstuderen en eerste baan (1,3 maanden);
- Inmiddels heeft 50% een vaste aanstelling met 100% tevredenheid in de huidige functie.
- Het tevredenheidscijfer van huidige functie is gemiddeld zeer hoog (4,29/5 t.o.v. gemiddeld 4,01/5);

Enkele punten van aandacht zijn de mate waarin de opleiding heeft bijgedragen aan de (academische) competentieontwikkeling en de lichte daling op het oordeel over voorbereiding op de beroepsloopbaan (3,1/5). Daarnaast verdienen de cijfers in algemene zin enige nuancering, gelet op het responspercentage van 6,7 %.

Wij danken de alumni van de Radboud Docenten Academie voor hun medewerking.