Zoek in de site...

Nieuwe publicatie: Agency van leraren in de context van een promotiebeurs

Datum bericht: 18 maart 2022

Trots op deze nieuwe publicatie in Teaching and Teacher Education. In deze publicatie onderzoeken we de agency van leraren met een promotiebeurs in het voortgezet onderwijs met name gericht op schoolontwikkeling. Op welke wijze dragen zij gericht bij aan schoolontwikkeling, denk aan bijdragen aan het curriculum en het leren van leerlingen? We vonden o.a. dat agency leraren met een promotiebeurs bestaat uit een gevoel van autonomie en uit bewuste acties om deze autonomie te versterken. Verder vonden we dat deze autonomie als beperkend, begrenzend als versterkend kan worden ervaren en dat dit sterk van de interactie tussen leraren en de schoolcontext afhankelijk is.

We doen daarmee ook een eerste poging om de interactie tussen persoonlijke en contextuele factoren die bepalend zijn voor de agency van leraren te beschrijven en te duiden. Dit is in veel onderzoek nog een 'blinde vlek'. Zo vonden we dat deze interacties zowel niet afgestemd (aligned), complementair en versterkend kunnen zijn. Dit hebben we geïllustreerd met een aantal specifieke voorbeelden.

Lees hier de volledige publicatie, geschreven door Harmen Schaap, Paulien Meijer, Helma Oolbekkink-Marchand, Anna C. van der Want en Monika Louws.