Zoek in de site...

Ondersteboven van de ORD!

Datum bericht: 20 juni 2018

Opening ORDReceptie ORD

Met een spetterende rap opende het Nijmeegse hip hop collectief ‘Altijd onderweg’*  de Onderwijs Research Dagen. Dit jaar op de campus van de Radboud Universiteit. Ruim 500 onderwijsonderzoekers, docenten, schoolleiders en beleidsmakers bezochten 13-15 juni verschillende sessies, lezingen, workshops, ronde tafels en debatten over actuele resultaten uit het onderwijsonderzoek.

“We hebben geprobeerd dit jaar echt iets anders neer te zetten dan andere jaren” zegt Paulien Meijer, wetenschappelijk directeur van de Radboud Docenten Academie, een van de organisatoren van de ORD. “Tijdens deze ORD wilden we niet alleen de laatste stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek aan bod laten komen, maar ook discussies aanzwengelen. Voor de keynotes hebben we bewust gekozen voor sprekers met prikkelende stellingen. Daarnaast hebben we alternatieve presentatievormen toegevoegd aan het programma. Debat is nodig om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek naar onderwijs te verbeteren.”

De openings-keynote werd verzorgd door Monique Volman, hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij hield een vurig pleidooi voor een onderwijskundige visie op gepersonaliseerd leren. Veel disciplines houden zich bezig met het verbeteren van onderwijs, waaronder neurowetenschappen en big data science. Volgens Volman gaat de belofte van wat er met deze disciplines bereikt kan worden te ver. Neurowetenschappers en big data scientists geven zeker interessante inzichten, maar alleen kunnen zij geen oplossingen bieden voor goed onderwijs. Daar zijn onderwijskundigen voor nodig. Volman roept onderwijskundigen op om minder bescheiden te zijn over het belang van hun discipline. Zij moeten zich beter positioneren. “Alleen als we met elkaar samenwerken, kunnen we het onderwijs echt verbeteren,” aldus Volman.

Naast de plenaire keynote, waren er verschillende parallelle keynotes, waaronder die van Pieter Fannes van de KU Leuven. Zijn keynote over creativiteit raakt het onderzoeksprogramma van de Radboud Docenten Academie. Fannes gaf aan dat de toenemende aandacht voor creativiteit in het onderwijs gepaard gaat met de angst dat creativiteit aan het verdwijnen is. Door te kijken naar de geschiedenis van het concept creativiteit probeert Fannes te achterhalen waarom creativiteit nu gedefinieerd wordt als een essentiële maar tegelijk kwetsbare menselijke eigenschap.

Ook de wetenschappers van de Radboud Docenten Academie waren goed vertegenwoordigd tijdens de ORD. In rondetafelgesprekken, posterpresentaties, een symposium en interactieve presentaties gingen zij met de deelnemers in gesprek over hun onderzoek. Paulien kijkt tevreden terug op het congres. “Ik heb voorbeelden gezien waarbij beleid en onderzoek bij elkaar zijn gebracht. Daarnaast hebben we met de organisatie van dit congres ons als Nijmegen weer op de kaart gezet als het gaat om onderwijsonderzoek.”

Lees ook het nieuwsbericht op voxweb over het keynote debat: de toekomst van selectie na het basisonderwijs. “Selecteer scholier pas met 15 jaar

* Fun fact: Simon Mamahit, een van de zangers, is masterstudent Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit.