Zoek in de site...

Ontwerp en Onderzoek festival

Datum bericht: 3 juli 2019

Op maandag 1 juli werd opnieuw het Ontwerp & Onderzoek festival (O&O festival) georganiseerd. Maar liefst tachtig studenten die binnenkort afstuderen presenteerden hun posters aan jury en publiek, met als winnaars Sam de Vlieger en Misha Beliën. Het publiek bestond uit opleiders en onderzoekers van de Radboud Docenten Academie, werkplekbegeleiders en studenten.

Wat is het O&O festival?

Binnenkort studeren de studenten van het september cohort af als docent. Tijdens de opleiding is het zelf ontwerpen en geven van een lessenreeks op de school waar studenten hun stage lopen een belangrijk onderdeel. De belangrijkste onderzoeksbevindingen presenteren de studenten in de vorm van een poster op het O&O festival.

In groepen van vier posters presenteerden de studenten om beurten:

  • Vijf minuten presentatietijd om de poster te presenteren aan het publiek
  • Na elke pitch volgde enkele minuten die gebruikt konden worden voor het geven van toevoegende informatie, het stellen van vragen en het voeren van een discussie.

Terwijl de jury in overleg was, konden de presenterende studenten ook bij andere posters gaan kijken.

Wat vond de jury?

De jury bestond uit Femke Geijsel (Radboud Docenten Academie), Ingeborg van der Neut (Ludger College), Jos de Ridder (Radboud Docenten Academie) en Jos Hulsker (OMO). Zij beoordeelden de posters op de mate waarin de vormgeving van de poster aansprak, de inhoud en originaliteit/creativiteit. Uitsluitend de poster werd beoordeeld en niet de presentatie daarvan.

Na veel overleg kwam de jury gelukkig tot een besluit, dat door onze collega Femke Geijsel bekend mocht worden gemaakt.

De winnaars

Uiteindelijk gingen Sam de Vlieger en Misha Beliën er met de winst vandoor. Zij deden onderzoek naar het gebruik van meditatie tijdens filosofielessen om zo de concentratie voor het lezen van filosofische teksten te vergroten. De jury vond dat hun poster “duidelijke onderdelen en toelichtende tekstvlakken bevatte” en zei dat je door de spiraal “min of meer in de poster wordt getrokken”. Na veel lof van de jury ontvingen Sam en Misha, onder luid applaus, hun prijs: een bloem en het boek ‘Klaskit: Tools voor topleraren’.