Zoek in de site...

Plannen voor tweejarige lerarenopleidingen

Datum bericht: 4 april 2016

Vanaf september 2017 gaat de Radboud Universiteit nieuwe tweejarige masteropleidingen tot docent aanbieden. Studenten kunnen dan direct na hun bachelor kiezen voor een opleiding tot docent. Het gaat om nieuwe tweejarige opleidingen voor de talen en voor de zaakvakken (mens, cultuur en maatschappij). Deze opleidingen zullen voor de ene helft uit vakinhoud, en voor de andere helft uit beroepsvorming bestaan. Bij de exacte vakken is het op dit moment al mogelijk om de lerarenopleiding als onderdeel van een tweejarige master te volgen.

Het voordeel voor studenten is dat ze in de nieuwe opleidingen over een langere periode stage kunnen lopen in het voortgezet onderwijs, en zich tegelijkertijd verder kunnen ontwikkelen op het gebied van vakinhoud en (vak)didactiek. Ook wordt het mogelijk om de vakinhoud te koppelen aan het educatieve gedeelte, bijvoorbeeld door het maken van een lessenserie over een onderwerp waarover je in de voorgaande periode een mastercollege hebt gevolgd. In de huidige situatie, waarin studenten twee maal een masteropleiding volgen, moeten ze twee keer een eindwerkstuk inleveren. Dat is in de nieuwe opleidingen niet meer nodig, waardoor meer ruimte vrijkomt voor studenten om zich te ontwikkelen tot startbekwame docent.

De nieuwe tweejarige opleidingen worden samen vormgegeven door de Radboud Docenten Academie, de faculteiten van de Radboud Universiteit en de samenwerkende scholen voor voortgezet onderwijs. Op dit moment werken alle betrokken partijen samen aan een plan, dat in november zal worden ingediend bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Daarnaast blijven de huidige eenjarige educatieve masteropleidingen bestaan. Deze opleidingen zijn gericht op studenten die pas na hun master of zelfs na enkele jaren werkervaring beslissen om een opleiding tot docent te volgen.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om je aan te melden voor de nieuwe opleidingen. Hou voor meer informatie deze website in de gaten!