Zoek in de site...

Promotie Gisbert van Ginkel: Making mentoring match

Datum bericht: 7 november 2018

Gisbert van Ginkel, lerarenopleider bij de Radboud Docenten Academie, is op 6 november gepromoveerd in Leiden. In zijn proefschrift onderzoekt hij welke kennis begeleiders van beginnende leraren hebben over adaptief begeleiden. Onder adaptief begeleiden wordt het afstemmen van de begeleiding op de behoeften van de beginner verstaan. Hoe begeleiders dit doen hangt veelal af van hun verklaring van hoe de beginner leert en lesgeeft.

Voorbereiden op het docentschap

Om beginnende leraren goed voor te bereiden op het Proefschrift Gisbert
beroep is het belangrijk dat zij begeleiding krijgen van leraren met meer ervaring,  zowel tijdens de opleiding als in de begintijd als leraar.
In deze begeleiding is een goede afstemming op het leren van de beginner belangrijk.

Begeleiders moeten daarom in staat zijn om zich, op verschillende momenten in het proces van het leren lesgeven, aan te passen aan de individuele leerbehoeften van de beginnende leerkracht. Zij moeten daarvoor weten hoe beginners leren en welke begeleidingsactiviteiten ze kunnen inzetten.

Kennis over het afstemmen van de begeleiding

De vraag die daarom centraal is gesteld in zijn onderzoek is: "Wat weten begeleiders over het afstemmen van de begeleiding op de behoeften van de beginnende leraar?"

De docent-in-opleiding zich bewust laten worden van wat deze nog te leren heeft bleek een belangrijk aspect te zijn van adaptief begeleiden. Om deze bewustwording te stimuleren passen begeleiders in sommige gevallen directe confrontatie en in sommige gevallen indirecte confrontatie toe.

Zie ook: https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2018/10/adaptief-begeleiden-van-beginnende-leraren