Zoek in de site...

Resultaat Nationale Studenten Enquête 2019

Datum bericht: 7 januari 2020

In december ontvingen wij de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2019 (NSE). Wij zijn blij met een 6,8 voor onze eenjarige educatieve masteropleiding; een goede score voor ons als universitaire lerarenopleiding.

De NSE geeft inzicht in de kwaliteit van een opleiding en evalueert opleidingen op 17 verschillende thema's zoals inhoud en opzet van de opleiding. Jaarlijks wordt de NSE uitgezet onder alle studenten in Nederland.

Hoge respons

Bijna 51% van onze studenten vulde de enquête in. De Radboud Docenten Academie scoorde afgelopen jaar goed op de thema's:

  • inhoud en opzet van het onderwijs
  • kwaliteit van de docenten
  • voorbereiding op de beroepsloopbaan
  • studiebegeleiding
  • groepsgrootte
  • studiefaciliteiten
  • kwaliteitszorg
  • studielast

Aandachtspunten zijn de thema's Internationalisering en Toetsing & beoordeling. We gaan dit jaar bekijken welke verbeterpunten belangrijk zijn bij deze thema's.

Via studiekeuze123.nl kun je zelf de NSE-gegevens bekijken en vergelijken.