Zoek in de site...

Start aspirant-opleidingsschool Alium

Datum bericht: 18 december 2019

Onlangs hebben de Radboud Docenten Academie en Scholengroep Over- en Midden-Betuwe (SgOMB), Arentheem College en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) goed nieuws gekregen over een gezamenlijke subsidie-aanvraag voor een aspirant-opleidingsschool. De organisaties werken al enige tijd samen en wilden dat graag verder vormgeven. De subsidie is toegekend en daarmee is aspirant-opleidingsschool Alium een feit. Het motto van de school is ‘Samen in verscheidenheid’. Binnen Alium leren toekomstige docenten van ervaren docenten en omgekeerd.

“We zijn erg blij met de toekenning van de subsidie. We staan hiermee aan het begin van een mooi en kansrijk traject, waarvan zowel de studenten als de scholen gaan profiteren,” aldus de samenwerkende organisaties van Alium.

Nieuwe generatie docenten

In een opleidingsschool werken scholen en lerarenopleidingen samen aan het opleiden van een nieuwe generatie docenten. Docenten in opleiding zijn een aantal dagen in de week aanwezig op de opleidingsschool en krijgen zo een goed beeld van het vak. Ze leren van ervaren docenten en ontdekken hoe ze de theorie uit hun opleiding kunnen toepassen in de praktijk. Daarnaast leren ervaren docenten van studenten, omdat zij nieuwe ideeën vanuit de lerarenopleidingen meenemen naar de opleidingsschool. Dit heeft een positief effect op de kwaliteit van het voortgezet onderwijs.

“Met zijn allen zijn we bijzonder trots op deze mooie samenwerking. Door sterk onderwijs, gegeven door gepassioneerde, enthousiaste en kundige professionals, willen we het beste uit leerlingen halen! De komende tijd gaan we de structuur rondom de opleidingsschool verder inrichten en verder invulling geven aan het ontwikkelplan. We hebben er zin in!”

Docent worden?

Ben je nieuwsgierig of docent in het voortgezet onderwijs worden iets voor jou is? Of wil je meer weten over de opleidingsmogelijkheden aan de Radboud Docenten Academie? Dan kun je je verder oriënteren: