Zoek in de site...

Terugblik op de docentendag Engels

Datum bericht: 28 februari 2019

Op donderdag 31 januari was er een docentendag Engels op de Radboud Universiteit. Dit is een jaarlijks terugkerende dag, gericht op alumni. Deze dag bestond uit twee workshop rondes en een speciaal college van prof. Dr. Odin Dekkers. Onze collega’s Calijn de Jong en Stef Siepel, vakdidactici Engels aan de Radboud Docenten Academie, verzorgden op deze dag een van de workshops. Hun opdracht was om de docenten iets mee te geven wat ze gelijk zouden kunnen toepassen in de eigen lespraktijk.

Stef en Calijn hebben een workshop gehouden rondom het thema ‘Gamification’, waar 17 docenten uit het voortgezet onderwijs aan deelnamen. Gamification is het toepassen van spelelementen in een andere context dan het spelen van een spel. Het wordt in verschillende sectoren gebruikt en in het onderwijs zien we het vooral terug als een middel om activerende lessen te creëren of om docenten te helpen onderwijskundige principes (zoals bijvoorbeeld feedback loops) te integreren in hun lessen. Het kan op die manier een waardevol instrument zijn om het leerproces vorm te geven of om de motivatie en inzet van leerlingen te verhogen.

Door voorbeelden van dit concept uit hun eigen lespraktijk te gebruiken, hebben Stef en Calijn deelnemers de kans gegeven om te ervaren hoe het is om in een gamified omgeving te leren. Daarnaast hebben ze de deelnemers ideeën meegegeven hoe ze zelf gamification kunnen toepassen in het eigen onderwijs.

Heb je interesse in gamification en de toepassing van dit concept in het onderwijs? Bezoek de workshop van Calijn en Stef op de landelijke LIO-dag op 25 maart. Heb je nog andere vragen betreffende dit onderwerp? Wij beantwoorden ze graag! Je kunt contact opnemen met communicatie@docentenacademie.ru.nl.