Zoek in de site...

Uitkomsten van Nationale Studenten Enquête (NSE) 2021 zijn bekend

Datum bericht: 21 december 2021

Begin 2021 is de Nationale Studenten Enquête (NSE) weer uitgezet onder onze studenten. Vorig jaar werd de NSE helaas geannuleerd ivm coronamaatregelen, maar dit jaar mocht het wel doorgang vinden. Daar zijn we uiteraard heel blij mee, want het is een mooie manier om inzicht te krijgen in de tevredenheid van onze studenten.

Dit jaar is de vragenlijst geheel vernieuwd. Het doel van de vernieuwing was “om tot een actuele, gedragen studentenenquête te komen met een beperkte invulduur en waar het hoger onderwijs in Nederland de komende jaren mee vooruit kan.”[1] Vergelijking met voorgaande jaren is daardoor niet goed mogelijk, maar zal vanaf volgend jaar wel weer plaatsvinden.

Thema's

Deze nieuwe versie van de NSE bestaat uit zes vaste thema’s, te weten Inhoud en opzet van het onderwijs, Aansluiting beroepspraktijk/beroepsloopbaan, docenten aan de opleiding, studiebegeleiding, toetsing en beoordeling en betrokkenheid en contact. Deze thema’s worden aan de studenten van alle deelnemende instellingen voorgelegd. Hierdoor is vergelijking tussen instellingen mogelijk. Daarnaast mag elke instelling zes variabele thema’s kiezen die passen bij de speerpunten van hun beleid. De Radboud Universiteit heeft dit jaar gekozen voor Algemene vaardigheden, wetenschappelijke vaardigheden, studielast, uitdaging en inzet, gelijke behandeling en internationale studenten.

Studenten docentenacademie tevreden

Ook de studenten van de Radboud Docenten Academie hebben de enquête toegestuurd gekregen en 49% heeft gereageerd. Een prachtig responspercentage! Daarnaast stemmen ook de resultaten tot tevredenheid. Over het geheel genomen scoort de Radboud Docenten Academie een mooie voldoende. Op Algemene tevredenheid met de opleiding hebben onze studenten de Radboud Docenten Academie een 3,77 op een vijfpuntsschaal gegeven. Bovendien heeft 81% van onze studenten de vraag Op basis van mijn ervaringen tot nu toe zou ik opnieuw voor deze opleiding kiezen zeer positief beantwoord met “mee eens” of “zeer mee eens”.

Hoge scores

Als we kijken naar de zes vaste thema’s zien we zeer hoge scores op de thema’s Betrokkenheid en contact, Docenten aan de opleiding, Studiebegeleiding en Aansluiting beroepspraktijk/beroepsloopbaan. Ook landelijk gezien zijn deze scores hoger dan bij vergelijkbare opleidingen. Mooi om te zien dat onze studenten op deze punten zo tevreden zijn.

Meer aandacht voor toetsing en beoordeling

Een aandachtspunt is het thema Toetsing en beoordeling. Studenten missen in de toetsing aansluiting op de praktijk, duidelijkheid rondom criteria en de kwaliteit van de toetsing op kennis, inzicht en vaardigheden. Ondanks dat we niet één op één kunnen vergelijken met voorgaande edities, herkennen we dit punt wel. Het is dan ook zeker een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van het nieuwe curriculum.

Ruimte voor verbetering

Naast de scores op de vaste thema’s stemmen ook de scores op de flexibele thema’s tot tevredenheid. Bijvoorbeeld op het thema Gelijke behandeling. Mooi om te lezen dat studenten zelf ervaren gelijk te worden behandeld, maar dat dit voor hen ook doorwerkt in hun werk als docent. Op het thema Studielast is ruimte voor verbetering. De studielast voor één jaar wordt als te hoog ervaren. Vooral de spreiding van de studielast en de mate waarin de studiepunten overeenkomen met de daadwerkelijke studielast zijn aandachtspunten. Deze koppeling van studielast en studiepunten, maar ook de spreiding van de studielast, wordt aan de voorkant meegenomen in het ontwerp van de curriculumherziening.

Wil je zelf de NSE-gegevens bekijken en vergelijken, kijk dan hier. Ook nog je eigen mening geven? Inmiddels is duidelijk dat de NSE 2022 afgenomen zal worden in de periode van 17 januari tot en met 13 maart 2022. Je ontvangt als student hierover nog bericht van ons.

[1] 112001003-VERNIEUWINGNSE_rapport_v1.1.pdf (researchned.nl)