Zoek in de site...

Uitslag Nationale Studenten Enquête 2018

Datum bericht: 25 oktober 2018

Een goede manier om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de opleiding is de Nationale Studenten Enquête (NSE) die jaarlijks onder studenten wordt uitgezet. De NSE evalueert opleidingen op 16 verschillende thema's zoals de inhoud en opzet van de opleiding, maar ook op punten als studiefaciliteiten en informatievoorziening.  Ook de studenten van de Radboud Docenten Academie hebben de enquête toegestuurd gekregen en daarbij heeft maar liefst 49,6 % gereageerd, een hogere respons dan ooit tevoren!

De resultaten zijn onlangs bekend gemaakt en deze stemmen tot tevredenheid:

  • In 2018 is de algemene indruk van de lerarenopleidingen, net als vorig jaar, stabiel gebleven in waardering. Gemiddeld gezien scoort Radboud Docenten Academie goed in de landelijke lijst van universitaire lerarenopleidingen: de eenjarige lerarenopleiding heeft van studenten het rapportcijfer 6,8 gekregen.
  • Landelijk scoren we nog steeds bovengemiddeld het thema kwaliteitszorg, hetgeen de ambities voor doorontwikkeling van ons onderwijs illustreert.
  • Bij een voorgenomen verbeterpunt uit 2017 (Stage en Opleiding) zien we dit jaar een duidelijke verbetering in de beoordeling door onze studenten; we hopen natuurlijk dat deze dankzij het proces stageplaatsing en de ontwikkeling van de stagetool verder zal toenemen.
  • De resultaten van dit jaar bevestigen het belang van onze voortdurende aandacht voor het thema Studielast: dit thema zal het komende jaar, ook universiteitsbreed, expliciete aandacht krijgen. Het gaat dan onder meer over de haalbaarheid van deadlines en de overeenkomst van studiepunten met de daadwerkelijke studielast.
  • Voor wat betreft het thema 'Internationalisering' gaan we de komende maanden bekijken hoe we dit thema binnen de eenjarige opleiding meer gestalte kunnen geven.
  • Graag willen we bij deze al onze studenten, maar ook alle opleiders, studieadviseurs en medewerkers van de Radboud Docenten Academie bedanken voor hun energie om samen het onderwijs te blijven verbeteren!