Zoek in de site...

Uitwisseling Katholieke Universiteit Leuven

Datum bericht: 9 december 2019

Op 9, 10 en 11 december 2019 vindt er een uitwisseling plaats met de lerarenopleiding van de faculteit Gedragswetenschappen aan de Katholieke Universiteit (KU) Leuven. Het doel van deze uitwisseling is om verschillen tussen de opleidingen en het onderwijssysteem en docentschap in België en Nederland te ontdekken en bespreken. Onze studenten van de Eenjarige Educatieve Master Geschiedenis en Maatschappijleer werden vandaag gekoppeld aan  studenten uit Leuven om samen het uitwisselingprogramma te volgen.

Op maandag 9 december volgden de studenten een aantal sessies, waaronder twee reguliere colleges van onze docentenopleiding. Daarnaast organiseerden de opleiders van de KU Leuven een interactieve workshop waarin werd besproken welke verschillen en overeenkomsten er rondom stage en beginnend docentschap  zijn.

Enthousiaste reacties

De reacties zijn nu al heel enthousiast. Er werd volop gediscussieerd tijdens de verschillende sessies. Ook de aanwezige opleiders van KU Leuven waren positief. Eén van hen benoemde dat er op het eerste gezicht vooral veel overeenkomsten zijn tussen het onderwijs in Nederland en België. In de discussie ontdekten ze dat er best wat verschillen zijn. Zo kwamen ze er bijvoorbeeld achter dat de Nederlandse studenten sneller zelf voor de klas staan dan de Belgische studenten tijdens hun stage en dat de Belgische studenten lesgeven aan veel kleinere klassen dan hier in Nederland. Het is dus zowel voor opleiders als studenten interessant om van elkaar te leren.

En de rest van het programma?

Op dinsdag 10 december gaan de koppels samen naar de stageschool van onze studenten om tijdens een meeloopdag te ontdekken hoe het onderwijs en een stage op een Nederlandse middelbare school eruit ziet. De opleiders brengen die dag een bezoek aan de opleiding Pedagogische Wetenschappen van het Primair Onderwijs aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Als afsluiting zal er op woensdag 11 december een bijeenkomst plaatsvinden bij het Montessori College in Nijmegen. Daar zullen ze samen kijken naar nieuwe vormen van onderwijs.