Zoek in de site...

Uitwisseling KU Leuven

Datum bericht: 14 december 2020

Afgelopen maandag 7 december 2020 was het dan zover, de uitwisseling met KU Leuven. Vorig jaar fysiek, dit jaar digitaal- maar niet minder geslaagd.

De middag begon met een gezamenlijke opstart waarna de Vlaamse en Nederlandse studenten al snel in break-outrooms verdeeld werden. Er werden drie verschillende onderwerpen besproken in de break-out rooms, waar zowel Nederlandse als Vlaamse studenten in elke groep waren verdeeld. De onderwerpen waren ‘structuur en organisatie van het onderwijs’, ‘klascultuur en onderwijzen op microniveau’ en de ‘structuur van de lerarenopleiding’. Er kwam een gesprek op gang over de verschillen en de overeenkomsten tussen de verschillende landen. Van diversiteit in de leerlingenpopulatie, de informele(re) relatie die Nederlandse leraren met hun leerlingen hebben en het verschil tussen beide landen in mondigheid van leerlingen (en in hoeverre discussie aangemoedigd wordt in de klas), geen enkel onderwerp werd geschuwd.

De middag was een groot succes. Door te luisteren naar elkaar kwamen de Nederlandse studenten en de Vlaamse studenten erachter hoe het onderwijs ook vormgegeven kan worden. Zowel positieve als negatievere punten van de verschillen tussen de twee landen kwamen naar boven en werden besproken. Zo werden heel veel docentenhorizons verbreed! Volgens sommige studenten zouden we dit op een vaste basis (bijv. meerdere keren per jaar) moeten doen.

Op deze manier van én met elkaar te leren heeft dus - zelfs digitaal - een enorme impact. Het voornemen is dan ook dat dit digitale bezoek in het voorjaar (of in het najaar) van 2021 een vervolg krijgt.