Zoek in de site...

Visitatie, een positief bericht!

Datum bericht: 6 oktober 2020

Afgelopen donderdag 1 en vrijdag 2 oktober ​was het dan zover: een commissie van externe deskundigen kwam digitaal op locatiebezoek bij de Radboud Docenten Academie in het kader van de landelijke visitatie. Twee dagen lang hebben de commissieleden gesprekken gevoerd met interne en externe betrokkenen bij het onderwijs van de docentenacademie, waaronder studenten en alumni, opleiders, examencommissie en school(op)leiders.

En... we zijn erg blij en trots dat we kunnen vertellen dat onze opleidingen een positief eindoordeel ontvangen hebben! Op basis van de gevoerde gesprekken en de vooraf aangeleverde documentatie is de commissie overtuigd van de kwaliteit van onze opleidingen. De commissie sloot haar mondelinge terugkoppeling af met complimenten aan de opleidingen voor betrokkenheid bij de praktijk en bereidheid tot ontwikkeling. De steile leercurve in de ontwikkeling van onze lerarenopleidingen is heel duidelijk geworden: de voorzitter gaf aan dat we trots mogen zijn op het resultaat dat we met z'n allen hebben waargemaakt. En dat in het allereerste digitaal georganiseerde locatiebezoek van de Radboud Universiteit!

We kijken met een erg goed gevoel terug op het locatiebezoek en zijn super trots op onze opleiding, medewerkers en al onze samenwerkingspartners!

Dank aan een ieder voor jullie bijdrage, afgelopen week én de afgelopen jaren: dit succes delen we samen! Dank ook aan QANU_nl voor de professionele begeleiding in dit traject.

Wanneer het definitieve rapport beschikbaar is, delen we dit natuurlijk graag.