Zoek in de site...

Vruchtbare bijeenkomst 'Samen Opleiden'

Datum bericht: 12 mei 2017

Ruim 70 deelnemers vanuit scholen, faculteiten van de Radboud Universiteit, de Radboud Docenten Academie en enkele studenten zijn donderdag 11 mei met elkaar in gesprek gegaan tijdens de bijeenkomst ‘Samen Opleiden’. Na eerdere ontmoetingen op 12 mei 2016 en 17 november 2016, was deze afstemming de derde in een reeks van samenkomsten van de driehoek scholen, faculteiten en docentenacademie. De SkyLounge van de Erasmustoren van de Radboud Universiteit vormde een toepasselijk decor om vanuit verschillende perspectieven te kijken naar de invulling van nieuwe tweejarige educatieve masters, die academici zullen gaan opleiden tot eerstegraads docent in het Voortgezet Onderwijs.

In twee rondes van 50 minuten is in zes gespreksgroepen verdiepend en constructief gediscussieerd over één van de twee centrale onderwerpen van de tweejarige master: het geïntegreerde masteronderzoek en de integratie van stage en instituutsonderwijs. Deelnemers werden uitgenodigd met verschillende optieken naar de tweejarige master te kijken, te weten die van de student, de scholen, de faculteiten en de docentenacademie. Het resulteerde voor elke gespreksgroep in een werkblad, waarbij winst- en knelpunten per perspectief zijn beschreven.

Al met al kan terug gekeken worden op een geslaagde middag, waarbij nieuwe verbindingen gelegd zijn, nieuwe perspectieven zijn verkend en waardevolle input is verzameld voor de verdere ontwikkeling van de tweejarige educatieve master. Bij deze danken we dan ook alle deelnemers voor hun inbreng tijdens deze middag.

Kijk hier voor een impressie met foto's en verslagen.