Zoek in de site...

Zutphense VO-scholen vormen gezamenlijke Opleidingsschool

Datum bericht: 13 december 2017

De Vrije School, Het Stedelijk, het Isendoorn College en het Baudartius College slaan samen met de HAN en de Radboud Docenten Academie de handen ineen om als Opleidingsschool Zutphen studenten van de lerarenopleidingen op te leiden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap keurde onlangs een subsidieaanvraag van de scholen en opleidingsinstituten goed. OCW waardeert de rijke leeromgeving die de Opleidingsschool Zutphen biedt. Studenten kunnen in Zutphen kennismaken met veel verschillende soorten scholen en onderwijs zoals Vrijeschoolonderwijs, Daltononderwijs en tweetalig en versterkt taalonderwijs. Daarnaast profileert een aantal scholen zich als begaafdheidsprofielschool, cultuurprofielschool en sportaccentschool. Alle schooltypen van de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo tot en met het gymnasium zijn vertegenwoordigd.

OCW is ook enthousiast over de keuze om in het opleiden van de studenten - en daarmee in het onderwijs aan de leerlingen van de scholen - de aandacht te richten op innovatiekracht, creatieve denkkracht en ondernemerschap, thema’s die nauw met de ambities van de gemeente Zutphen verbonden zijn.  Het is de bedoeling dat studenten leren hun onderwijs te verbinden met regionale maatschappelijke onderwerpen.

De subsidieaanvraag is ondersteund door het College van B&W van Zutphen. De ambitie van de Opleidingsschool Zutphen sluit nauw aan bij de visie en missie van de gemeente en draagt bij aan de realisatie van het gemeentelijke Masterplan Onderwijshuisvesting.

Rector Andries Mulder van het Baudartius College, penvoerder van de Opleidingsschool Zutphen: “De erkenning van de Opleidingsschool door de Minister van OCW is een mijlpaal in de samenwerking binnen het voortgezet onderwijs in Zutphen. Met de opleidingsschool krijgen we in Zutphen de kans een stevig kwaliteitsimpuls te geven aan ons gezamenlijk onderwijs en de nieuwe generatie docenten. Dat is heel goed voor het voortgezet onderwijs én voor de leerlingen in onze stad.”