Zoek in de site...

De Organisatie

Radboud Docenten Academie- welkomDe Radboud Docenten Academie verzorgt universitaire docentenopleidingen voor studenten die docent willen worden in het voorgezet onderwijs. Dat is haar primaire taak. Dit doet zij in samenwerking met de faculteiten van de Radboud Universiteit en het omringende scholenveld. Daarnaast verzorgt de docentenacademie, met dezelfde partners, nascholing voor docenten uit het voortgezet onderwijs die zich in het kader van een leven lang leren verder willen professionaliseren. Hoe ‘een leven lang leren’  vorm kan krijgen, is onderwerp van het onderzoeksprogramma Cultivating Creativity in Education. Centraal in dit programma staat de vraag hoe zowel docenten als leerlingen uitgedaagd kunnen worden om hun talenten in de volle breedte te ontwikkelen.

Missie

De Radboud Docenten Academie wil een toonaangevende universitaire docentenopleiding zijn die de regio voorziet van voldoende academisch opgeleide docenten; docenten die in staat zijn om mee te denken over de vraag hoe we het onderwijs weer maken tot een plek waar leerlingen kritisch leren denken en gevormd worden tot creatieve en ondernemende burgers met het vermogen om complexe mondiale vraagstukken te beoordelen. In het verlengde hiervan ziet de docentenacademie het als haar taak docenten in het voortgezet onderwijs de mogelijkheid te bieden tot permanente scholing op hoog academisch niveau op het gebied van vak inhoud, vakdidactiek en pedagogiek.

Visie en beroepsbeeld

Van elke docent wordt verwacht dat hij of zij een gedegen kennis heeft van het (school)vak, een focus heeft op het leren van leerlingen en vanuit een pedagogische visie een bijdrage kan leveren aan de identiteitsontwikkeling van die leerlingen. Dat is de basis. Voor de Radboud Docenten Academie, die docenten wil opleiden zoals hierboven bij de missie geformuleerd, is die basis alleen onvoldoende. De samenleving heeft behoefte aan docenten die niet alleen hun vak beheersen, maar ook kritisch kunnen denken en creatief en ondernemend zijn. Daarom heeft de docentenacademie in samenspraak met de faculteiten van de Radboud Universiteit en de scholen in de regio het beroepsbeeld (pdf, 60 kB) ontworpen van de docent die zij wil opleiden: de zogenaamde Radboud VO-docent. Deze Radboud VO-docent is creatief en vernieuwend, heeft een onderzoekende houding, is pedagogisch trefzeker en manifesteert zich als een krachtige professional met een sterke beroepsidentiteit. Dit beroepsbeeld is leidend bij de verdere ontwikkeling van het onderwijscurriculum (opleiding en nascholing), het onderzoeksprogramma en de onderzoeksprojecten die opgestart zijn c.q. worden.

Ambitie

Onderwijs wordt gezien als de belangrijkste bouwstof van Nederland en de ambitie om tot de best presterende onderwijsstelsels van de wereld te behoren is door de overheid hardop uitgesproken. Eén manier om dat te bereiken is te zorgen voor meer en beter gekwalificeerde academische docenten. De ambitie van de Radboud Docenten Academie is - in lijn met het nieuw ontwikkelde beroepsbeeld - om academisch opgeleide docenten af te leveren waar zowel scholen als faculteiten trots op zijn, omdat ze het verschil maken voor leerlingen en daarmee voor de maatschappij.