Zoek in de site...

Nieuwsbrief Kwaliteitszorg

Voor jullie ligt weer een nieuwe editie van de Kwaliteitszorg nieuwsbrief. Hiermee houden we jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de Radboud Docenten Academie. Wij willen jullie opleiden tot leraren met een open en kritische houding. Daarom is het belangrijk dat wij eenzelfde houding hebben ten opzichte van onszelf en de kwaliteit van ons onderwijs. Goed dus om daarover met jullie het gesprek aan te gaan. In deze nieuwsbrief laten we zien hoe we dat doen.

Deze keer geven we een terugkoppeling van de studentenlunch, blikken we terug op drie evaluaties en bespreken we kort de lopende evaluaties. Last, but not least, bevat deze nieuwsbrief ook een verslag van de O&O borrel.

Onderwijsevaluatie > de uitslag!

Het is alweer even geleden, maar begin februari heeft de evaluatie van het eerste semester plaatsgevonden. Via evalytics zijn jullie bevraagd over de verschillende onderdelen van de opleiding. Graag delen we met jullie de uitslagen.

Wat vinden jullie van je stage?

Een half jaar geleden hebben jullie ook de stage enquête ingevuld. Graag delen we met jullie ook de uitkomsten van deze enquête. Het is fijn om te zien dat het algemene beeld positief is. Veel hoge scores: tevreden studenten dus!

Lopende evaluaties

Het einde van dit collegejaar is in zicht. De zomervakantie lonkt! Maar voordat deze echt van start gaat, moeten er nog een paar hordes genomen worden. Vaste prik in deze laatste weken zijn de evaluaties van de stage en het instituutsonderwijs.

Nationale Studenten Enquête, een terugblik

Van 16 januari tot en met 12 maart was het weer tijd voor de Nationale Studenten Enquête (NSE). De uitkomsten van deze enquête vormen een belangrijke bron voor kwaliteitsmeting en -verbetering van de RU als ook de Radboud Docenten Academie. En omdat deze enquête wordt uitgezet onder studenten van alle Nederlandse universiteiten en hogescholen, kunnen we onze scores vergelijken met andere universitaire lerarenopleidingen.

Studenten delen ervaringen over onderwijs tijdens studentenlunches

Op maandag 15 mei heeft weer de lunchbijeenkomst plaatsgevonden. Dit keer met drie studenten van de educatieve master. Tijdens deze bijeenkomst hebben de studenten hun ervaringen gedeeld over het onderwijs van de docentenacademie dit semester, de kwaliteit van het onderwijs en mogelijke verbeterpunten. Graag delen we met jou wat er besproken is.

De opleidingscommissie (OLC) van de RDA aan het werk!

Een warme maandagmiddag. De airco van het Erasmusgebouw doet zijn werk met verve, de 20e verdieping is heerlijk fris. De laatste weken op je stage, de vakantie lonkt. De opleiding loopt op zijn einde, maar er is ook nog werk aan de winkel. Posters worden snel uit tassen gehaald en opgehangen op verschillende plekken. Ondertussen zet de OLC de borrel alvast klaar.