Zoek in de site...

Aankondiging inductie

De RDA leidt in opleidingsscholen studenten op tot leraar, samen met VO scholen en andere opleidingsinstituten. Het gesprek binnen deze partnerschappen verbreedt zich meer en meer naar samen opleiden én professionaliseren. Ook landelijk worden opleiden en professionaliseren steeds meer beschouwd als samenhangende activiteiten. Het nieuwe kwaliteitskader dat binnenkort vastgesteld zal worden draagt de titel Samen opleiden en inductie, en benoemt inductie als onderdeel van samen opleiden. Tegelijk stelt dit kwaliteitskader dat ‘de kwaliteit van inductie geen consequenties heeft voor de subsidie’. Dat de financiële tegemoetkoming voor partnerschappen zich (nog) niet richt op inductie, voedt de ambivalentie rondom dit onderwerp: het hoort erbij en toch ook niet.

Lange tijd hebben we ons om deze redenen niet actief kunnen inzetten voor inductie, maar we merken dat die situatie niet meer houdbaar is. Een aantal partnerschappen wil ondanks het ontbreken van een formele inbedding toch graag onderzoeken hoe we inductie gezamenlijk kunnen vormgegeven, en ook binnen diverse RAP projecten is behoefte aan informatie en expertise op het gebied van inductie.

Bovendien zijn wij zelf als instituut bezig met een curriculumherziening van onze opleiding. Een mooi moment om te overwegen hoe wij idealiter de opleiding en de inductiefase zouden willen verbinden. Daarom heeft dit jaar lerarenopleider en onderzoeker Gisbert van Ginkel de opdracht om binnen een aantal partnerschappen en RAP projecten mee te werken op het gebied van inductie. En ook zal hij op basis van de literatuur en onze ervaringen werken aan een visie op inductie.