Zoek in de site...

Wat houdt startende leraren bezig tijdens hun eerste stappen in het onderwijs?

Artikel: Schaap et al. (2021). Veranderingen in de loop van de tijd in de professionele identiteitsspanningen van Nederlandse beginnende leraren. (Changes over time in the professional identity tensions of Dutch early-career teachers)

Lees hier de volledige publicatie.

Highlights:

  • Starters ervaren verschillende spanningen, vooral over hun rol als docent en over de werk-privé balans;
  • Het thema ‘rol als leraar’ komt vaker voor in het eerste jaar, terwijl het thema ‘werk-privé balans’ meer in het tweede jaar voorkomt;
  • De emotionele impact van spanningen neemt toe gedurende de eerste twee jaar in het beroep;
  • Starters zoeken steeds minder hulp in de school bij het omgaan met professionele identiteitsspanningen.

Wat houdt startende leraren bezig tijdens hun eerste stappen in het onderwijs? Tegen welke zaken lopen ze aan, wat doet dat met ze en wat doen ze ermee? En hoe verandert dat als ze wat langer in het onderwijs werken?

Dit artikel geeft een eerste antwoord op deze vragen. Hierbij hebben we gekeken naar situaties die starters in hun dagelijkse praktijk meemaken met het perspectief van professionele identiteitsspanningen. Van een professionele identiteitsspanning is sprake als starters een verschil ervaren tussen hoe ze zichzelf zien, hoe ze het zouden willen en wat ze daadwerkelijk ervaren in de schoolpraktijk. We hebben starters door middel van logboeken gedurende de eerste twee jaar in het beroep gevold. Van ieder van de 15 starters, werkzaam in verschillende scholen, hebben we zes logboeken verzameld.

De resultaten laten onder andere zien dat starters naast klassenmanagement vooral spanningen ervaren met betrekking tot werk-privé balans (veel starters ervaren bijvoorbeeld een hoge werkdruk en zijn zoekende in hoe dit binnen de perken te houden) en wat hun rol is als leraar (starters komen er door ervaring achter wat het onderwijs van ze vraagt, niet alleen het werken met leerlingen maar ook het werken met collega’s en ouders). Het thema ‘rol als leraar’ komt vaker voor in het eerste jaar, terwijl het thema ‘werk-privé balans’ meer in het tweede jaar voorkomt.

Daarnaast neemt de emotionele impact van deze spanningen toe. We hebben namelijk ook gekeken naar als starters een spanning ervaren, wat dit met ze doet (hebben we er maar even ‘last’ van, of levert het stress op?). Dat spanningen gedurende de eerste twee jaar in het beroep meer emotionele impact hebben is een verrassende bevinding, omdat eerder werd verondersteld dat starters vooral in het eerste jaar stress ervaren. Ten slotte zien we ook dat starters in mindere mate hulp zoeken gedurende de eerste twee jaar van het inductieprogramma.

De resultaten kunnen bestaande inductieprogramma’s verder verdiepen en verbreden. Denk bijvoorbeeld aan meer aandacht voor het 2e en 3e jaar van de inductieprogramma’s. Of denk aan het met starters in gesprek gaan over hoe ze hulp kunnen zoeken bij het vormgeven van hun eigen leerproces (en dan niet alleen op het gebied van klassenmanagement, maar bijvoorbeeld ook m.b.t. de rol van de starter in de sectie en in de school).