Zoek in de site...

Nieuwe medewerker kwaliteit

Vanaf 1 oktober 2021 gaat Maaike Messelink aan de slag als medewerker kwaliteit binnen de Radboud Docenten Academie. Maaike zal de drijvende kracht worden in de ontwikkeling naar een kwaliteitscultuur binnen én buiten onze organisatie, waarbij gedeeld eigenaarschap van kwaliteit centraal staat. Vanuit die ambitie zal zij ook voor al onze educatieve partnerschappen aanspreekpunt en sparringpartner vanuit de RDA zijn daar waar het gaat over de beweging richting een kwaliteitscultuur zoals die in het nieuwe kwaliteitskader Samen opleiden en inductie staat beschreven. Zij zal deelnemen aan expertisegroepen kwaliteit binnen een aantal partnerschappen en na invoering van de peer review systematiek meewerken aan het afnemen of voorbereiden van peer reviews.