Zoek in de site...

Onderzoek naar ‘presence in lesgeven’

Voor haar promotieonderzoek aan de docentenacademie, wil collega Edith Roefs (promovendus 'presence' in het onderwijs en lerarenopleider Windesheim) vragen om jullie medewerking.

Ze is op zoek naar opleidingsscholen of schoolbesturen die willen participeren in haar studie naar presence in lesgeven. ‘Presence’ verwijst naar volle aandacht van docenten voor wat er gebeurt in de les en momenten waarin ze ervaren samen met leerlingen ‘helemaal in de les te zitten’.

Doel van het onderzoek is om het concept presence concreet te maken: wat is het, hoe ontstaat het en wat betekent het voor docenten en leerlingen? Op basis van diepgaande interviews met docenten en leerlingen, heeft Edith een interessante vragenlijst ontwikkeld, bestaande uit zes concrete voorbeelden van presence. Die wil ze voorleggen aan een zo groot mogelijke groep VO-docenten om zo inzicht te krijgen in de vraag of en hoe presence ervaren wordt.

Meedoen aan dit onderzoek is een kans de opleidingsschool of scholengroep om inzicht te krijgen in de vraag of en hoe er binnen jouw OS door docenten presence wordt ervaren. De terugkoppeling kan schriftelijk en/of mondeling en bevat mogelijke implicaties voor lesgeven en schoolontwikkeling.

Voor meer informatie en bij interesse neem contact om met Edith Roefs op Ecj.roefs@windesheim.nl of 06-18159818.