Zoek in de site...

Ambtelijke werkgroep Samen Opleiden & Professionaliseren op bezoek

Op 14 februari jl. was de ambtelijke werkgroep Samen Opleiden & Professionaliseren op bezoek bij de Radboud Docenten Academie, HAN Academie Educatie en het VO scholenveld in onze regio. Een mooie gelegenheid om te kunnen vertellen wat de impact is van het landelijke beleid op de praktijk van het samen opleiden in het voortgezet onderwijs in onze regio.

Het was een boeiende middag waarin we in gesprek zijn gegaan over de ambitie om 100% van onze studenten op te leiden op een opleidingsschool (we zitten in onze regio op 80-95% - het hoogste van Nederland - dus we zijn op de goede weg). Ook legden we uit hoe we de theoretische werkelijkheid van het nieuwe kwaliteitskader samen opleiden en inductie in de praktijk proberen vorm te geven. En tenslotte spraken we over de voors en tegens van de landelijke ambitie om als educatief partnerschap een doorlopende leerlijn te realiseren van opleiden naar inductie.

We kijken met een goed gevoel terug op deze samenkomst. De kennismaking met de praktijk heeft ‘inkleuring’ gegeven aan het beleid van de ambtelijke werkgroep en de impact daarvan. En hen gevoed met nieuwe ideeën voor verbeteringen van het beleid. Zo blijven we samen het beleid verder ontwikkelen en waar mogelijk werkbaarder maken in de praktijk.

Dank aan de collega’s uit de regio, Loes Nobbe (programmamanager samenwerkingsverbanden HAN Academie Educatie), Vanessa Verhoeff (programmamanager SO&P Radboud Docenten Academie), Jaimey Blaney Davidson (Coordinator werkplekleren HAN Academie Educatie), Lous Lieber (projectleider AOS Wijzer in Onderwijs), Gisbert van Ginkel (lerarenopleider en projectleider inductie Radboud Docenten Academie) en Marion Verhaegh (projectleider OSNL en voorzitter regionaal platform samen opleiden Arnhem/Nijmegen) voor het samenstellen van deze middag.

ambtelijke werkgroep