Zoek in de site...

Zij-instroom traject in samenwerking met Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) en de docentenacademie van de Radboud Universiteit (RU) gaan intensiever samenwerken bij het tegengaan van het lerarentekort. Door de start van een gezamenlijk maatwerktraject tot eerstegraads bevoegdheid wordt het voor (potentiële) leraren in Limburg aantrekkelijker een academische lerarenopleiding te volgen. Het nieuwe traject, dat deels dichter bij de woon- en werkplek vormgegeven wordt, vermindert de reistijd voor kandidaten en verbetert zo de balans tussen werk, privé en opleiding. Instroom voor het nieuwe traject is per direct mogelijk en start per september 2022.

Limburg heeft de komende jaren dringend behoefte aan universitair opgeleide leraren, onder andere doordat veel huidige eerstegraads bevoegden de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Op dit moment bestaan voor (potentiële) leraren in deze regio praktische drempels tot het volgen van een opleiding: voor een deel hangt dit samen met de afwezigheid van een universitair opleidingsaanbod tot eerstegraads bevoegdheid in de directe woon- en werkomgeving.

Het maatwerktraject richt zich op opscholers, leraren die nu al voor de klas staan maar geen eerstegraads bevoegdheid hebben, en overstappers, geïnteresseerden die momenteel werkzaam zijn in een andere sector. In een leer-werktraject van maximaal twee jaar worden zij opgeleid tot eerstegraads bevoegd docent, waarmee lesgegeven kan worden in de bovenbouw van het vo. Drie dagen per week zijn zij betaald aan het werk als leraar, twee dagen volgen ze hun opleiding. Daarvan vindt ten minste één dag per week plaats in Maastricht; de ander in Nijmegen of door middel van online onderwijs.

De ontwikkeling van dit maatwerktraject past bij de bredere landelijke ambitie van flexibilisering van lerarenopleidingen in Nederland. Door betere aansluiting bij de behoeften van (potentiële) leraren, worden de  (academische) lerarenopleidingen toegankelijker en aantrekkelijker gemaakt.

Meer informatie over het zij-instroom traject Maastricht